Hem

Martin Lingner

Martin har har varit med och grundat och är fortfarande aktiv i Steamery.se och Solgunga.se. Frågor kring att bygga varumärke, internationalisering, köpa produktion, e-handel, personal och ekonomi kan Martin stötta med, framför allt för konsumentföretag.

Innan tiden som entreprenör har Martin jobbat som konsult på Accenture (Stockholm) och Business Sweden (Shanghai), med talang- och internationaliseringsfrågor.

Martin lägger inte alltid upp bokningsbara tider, men kan för det mesta bokas per mail.

Kontaktuppgifter:
Epost: martin.lingner@nyforetagarcentrum.se


Rådgivare Johan Lövrup

Johan Lövrup

Johan har arbetat som advokat på Advokatfirman Glimstedts kontor i Alingsås sedan 1980-talet. Han har varit rådgivare åt företag, företrätt bolag och privatpersoner i tvister, samt varit konkursförvaltare. Är nu pensionär och har ett stort och aktivt nätverk i Alingsås och närregionen.

Kontaktuppgifter:
Epost: johan.lovrup@nyforetagarcentrum.se


Leif Johansson

Leif har lång erfarenhet av såväl industri som tjänsteproduktion och har varit med om att starta flera företag. Han vet vad som krävs för att starta upp ett företag och driva det med lönsamhet. Han har stor kännedom om näringslivet i Alingsås och Västsverige och har därigenom ett brett kontaktnät.

Leif driver sedan 20 år ett eget konsultbolag inriktat på affärs- och verksamhetsutveckling. Han har även varit med om att kommersialisera innovationer inklusive att skriva och söka patent samt varumärkesskydd.

Kontaktuppgifter:
Epost:leif.johansson@nyforetagarcentrum.se


Jenny Almén Linn

Jenny har ett långt förflutet som egen företagare inom besöksnäringen, där hon har arbetat med reseproduktion, evenemang och näringslivsutveckling. Hon har tidigare arbetat som turismansvarig i Skövde och som näringslivsutvecklare i både Alingsås och Göteborg. Jenny har ett stort engagemang för företagsutveckling och hållbarhetsfrågor. Hon arbetar idag deltid som utvecklingsstrateg på Kultur- och utbildningsförvaltning i Alingsås kommun. Övrig tid finns hon tillgänglig för Nyföretagarcentrum Alingsås.


Erik Kjellberg

Eriks kompetensområden är fastighetsförvaltning, byggprocessen och upphandlingar, med 30 års yrkeserfarenhet från offentlig förvaltning, kommunala bolag och konsultverksamhet.

Han erbjuderett stöd för dig som vill starta eget företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Om du vill bli en leverantör till den offentliga sektorn, t ex kommuner, regioner och kommunala bolag med mera, finns det regler om offentlig upphandling som du behöver känna till, som Erik kan ge stöd i.

Kontaktuppgifter:
Epost:erik.kjellberg@nyforetagarcentrum.se

Sidan uppdaterades 2022-09-09

Våra samarbetspartner