Hem

Hur går en rådgivning på NyföretagarCentrum till?

NyföretagarCentrum har något som kallas ”minus 1 – plus 3” vilket innebär att du kan komma på rådgivning ett år innan du kommit igång med ditt företag, och upp till tre år sen du startat, under den här tiden räknas man som nyföretagare. 

Vad händer på första träffen? Ska företagaren ta med sig något? 

– Företagaren behöver inte förbereda sig när denna kommer första gången utan företagaren och rådgivaren träffas för ett förutsättningslöst samtal. Företagaren berättar om sin affärsidé och ni pratar om dennes bakgrund och tidigare erfarenheter, till exempel om någon i dennes familj har företag, så att denne har en uppfattning om hur det är att vara företagare, osv. 

– Vidare pratar ni om vilka erfarenheter eller utbildningar företagaren har inom det aktuella området. Vi tar också en titt på konkurrens, om denne tänker sig att riktar sig lokalt eller mot en större marknad. 

– Efter vår första träff får företagaren en hemläxa; om denne inte har tagit en titt på marknaden får denne göra det. Vad har företagaren för marknad? Vilka kunder vänder denne sig till och hur ser konkurrensen ut? 

 
På andra träffen börjar jobbet 

– Nästa gång ni träffas tittar ni på budgeten. Här gör olika rådgivare på olika sätt, men vi tycker att budgeten är bland det viktigaste för att snabbt få en överblick om man har någonting att jobba vidare med. Genom budgeten ser vi om dygnets timmar räcker till och hur mycket företagaren måste jobba för att få ihop det. Vi använder en mall som NyföretagarCentrum tagit fram för att får en bild över kostnader, hyror, försäkringar m.m. 

– Efter hemläxor, konkurrens, budget och kostnader tittar vi på rimligheten; är det rimligt att jobba 36 timmar per dygn, eller kan vi göra något åt kostnaderna som gör att du inte behöver jobba så mycket? 

– Som rådgivare säger vi aldrig ”det här går inte”. Besluten kommer från företagaren, för det är denne som vet hur pass driven och engagerad hen är och hur mycket hen brinner för sin idé. 

 
Omföretagarenfår Starta eget-bidrag, hur görföretagarendå? 

– Det är Arbetsförmedlingen som avgör om ett företag får Starta eget-bidrag, och tillhör företaget kategorin som får bidrag så gäller en del andra krav; då måste denne göra färdigt sin affärsplan, sin kapital-, resultat- och likviditetsbudget och gärna en prognos för de kommande tre åren. 

När företagaren bestämt sig för att dra igång sitt företag, vad gör vi då? 

– Då går vi in och tittar på verksamt.se som samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverkets information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. 

– Vi diskuterar vilken företagsform som passar företagaren bäst, och det beror helt på hur mycket denne tror att hen kommer att omsätta och hur mycket investeringar denne har, för att se om det ska vara enskild firma eller aktiebolag. Ibland märker man också att det tangerar till att bli ett socialt företagande och då tittar vi på de lösningarna. 

 
Kanen företagarekomma hur många gånger som helst på rådgivning? 

– Ja det kan de faktiskt, men inte 10 gånger förutsättningslöst. Företagaren måste ha ett visst tempo och flöde så att man ser att denne kommer framåt i sina tankar och planering, då har de möjlighet att komma och bolla nästa steg hos sin rådgivare. 

 
Är det något mer företagaren ska tänka på? 

– Något vi brukar poängterar å det skarpaste är vikten av att skapa sig nätverk där företagen kan träffa andra företagare. Det är otroligt värdefullt att skapa kontakter och få intryck och inspiration av andra som redan är igång med sin företagsresa. 

– Väldigt många som kommer har en jättebra affärsidé, dom kan vara jättebra entreprenörer men det kan vara en djungel att komma framåt – det är så många aktörer så man inte vet vad den ena eller andra sysslar med.  

NyföretagarCentrum Alingsås erbjuder företag, som har fått rådgivning via oss, fri tillgång till BizEstrads lokaler under tre månader. Här finns möjlighet att skapa sig ett nätverk. Vi kommer också att bjuda in till olika öppna utbildningsträffar med mingel, där företagarna kommer att få möjlighet att träffa både varandra och de andra rådgivarna. 

Vi hänvisar till andra företagsföreningar och mötesplatser för företagen, där de kan få stöd och utveckla sina kontaktnätverk. 

Sidan uppdaterades 2020-04-22

Våra samarbetspartner