Hem

Projekt Nyanländas Accelerator

NyföretagarCentrum Borås driver projekt Nyanländas Accelerator med stöd av Leader Sjuhärad. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogram för lokal ledd utveckling 2014-2020 samt Leader Sjuhärad.

Bakgrunden är att lyfta landsbygden genom att stödja nyanländas företagande. Ett sätt att utveckla landsbygden på, är att fler utrikesfödda väljer folkbokföra sig på landsbygden. För dessa personer är tillgång till arbete avgörande. Många av de nyanlända har varit företagare i sina hemländer och vill starta nya företag eller överta befintliga företag för att driva dessa vidare. För att öka sysselsättningsgraden hos utrikesfödda personer krävs fler arbetsplatser med utrikesfödda som företagsledare. Statistik från SCB visar att entreprenörer med invandrarbakgrund som driver företag upp till 9 anställda är den främsta arbetsgivaren (85 %) utav andra personer med invandrarbakgrund.

Syftet med projektet är därför att öka möjligheterna för nyanlända män och kvinnors företagande i landsbygden, både vad gäller start och tillväxt. Vi vill öka överlevnadsfrekvensen och tillväxten för nya och befintliga företag och därmed bidra till att skapa stadigvarande sysselsättning och hållbar företagande för så väl dessa entreprenörer som deras blivande anställda. Detta genomförs genom att erbjuda målgruppen tillväxtprogram med erfarna tillväxtrådgivare.

Är du ny i Sverige och bor i ett Leaderområde, nämligen utanför Borås tätort och vill veta mer om programmet skicka ett mail till boras@nyforetagarcentrum.se så kontaktar vi dig för mer info och tillväxtprogrammet.

          

Sidan uppdaterades 2019-09-10

Våra samarbetspartners