Hem

 Ny företagare servar företag med HR-stöd

Ingela Jämtander startade företaget Jamtander Human Resource i april 2016. Human Resource står för mänskliga resurser och företaget är inriktat på att stötta mindre och större företag med förhandlingar, avtal, tolka arbetsrätten med mera.

– Jag kan anställa personal, vara sakkunnig i rehabfrågor, stötta i disciplinfrågor och vid lönerevisioner. Det handlar om personalfrågor där det är viktigt att man handlar rätt från början. Ingela Jämtander kommer från Värmland och har bott sexton år i Borås. Hon utbildade sig till byggnadsingenjör och skolade senare om sig till personalvetare vid universitetet i Karlstad. Hon har arbetat tolv år i Göteborg med HR-frågor inom flera intressanta företag såsom NCC, Göteborgs Hamn Volvo och Arbetsförmedlingen.

Familjen flyttade till Borås 2000 då Ingela fick anställning som personalchef på Föreningssparbanken Sjuhärad.

– I banken var det då stort fokus på kompetens och nyanställningar. Vi arbetade intensivt med utbildning och kompetensförhöjning. Därefter blev det lönerevision hos Ericsson i Borås som följdes av Autoliv i Vårgårda. När Ellos ställde om från katalog till e-handel friställdes personal samtidigt som man nyanställde medarbetare med anpassad kompetens. Där medverkade Ingela med mycket förhandling och arbetsrätt.

– Jag har alltid arbetat med personalfrågor i större företag. Arbetsuppgifterna har oftast handlat om att utreda rehabinsatser för personal, kontakter med försäkringskassan och företagshälsovård. Medverka vid anställning och utforma traineeprogram och vara delaktig när personal missköter sig, får en varning eller till och med får avsluta sin anställning. Ingela har fått Starta Eget bidrag från Arbetsförmedlingen och information och stöd från NyföretagarcentrumSjuhärad och ALMI.

– Vi har tillsammans gått igenom budget, marknadsplan med mera och nu går jag en kurs – Digitalakademien – som ALMI driver tillsammans med Google. Att ha detta stöd när jag startar mitt företag känns tryggt och min payback är att jag lovat ALMI att vara mentor för nya företag framöver.

– Mina kunder är företag som inte själva har en HR-avdelning. Där fungera jag som interim HR-stöd under kortare eller längre tid och gör stor nytta. Det är också företag med egen personalavdelning som behöver en konsult för särskilt HR-projekt eller vid ordinarie personals frånvaro.

– Jag tror på min affärsidé då det är efterfrågan på de tjänster jag erbjuder. Men jag är samtidigt realist och vet att det kommer att ta tid, avslutar Ingela Jämtander. Ny positiv företagare med inriktning personalfrågor.

Sidan uppdaterades 2016-06-17

Våra samarbetspartners