Hem

NyföretagarCentrum Enköping Håbo i siffror

Här är statistik över antal rådgivningar, företagsstarter i Enköping och Håbo

Antal rådgivningar: 138 stycken år 2020 (130 stycken år 2019)

Antal företagsstarter: 409 stycken år 2020 (383 stycken år 2019) varav NyföretagarCentrum medverkade till 24 stycken nya företag år 2020

Skatteintäkter från företagare i hela Sverige: 650 000 000 miljoner kronor och småföretagarna stod för 33 % av dessa skatteintäkter år 2019.

Sidan uppdaterades 2021-02-25

Våra samarbetspartners