Hem

Slutrapport i vårt Leaderprojekt

2016–2020 har NyföretagarCentrum Falköping bedrivit ett Leaderfinansierat utvecklingsprojekt – ”Utveckla & förnya nyföretagandet i Falköping”. Projektperioden tar slut 31/12 2020 och det är dags att slutrapportera.  

Projektet har varit mycket framgångsrikt. Det primära syftet var att marknadsföra varumärket och öka kännedomen om vår verksamhet så att trafiken in till rådgivningen blir större. Resultatet är att antalet adepter som söker sig till NyföretagarCentrum Falköping har ökat 2,5 gång, antalet affärsidéer har mer än fördubblats och antalet rådgivningar har mer än trefaldigast! Genom en mer omfattande rådgivning är de företag som startas i Falköping bättre förberedda och har en större chans att överleva som företagare.

Sekundär målsättning var att bidra till ett ökat nyföretagande i kommunen. Enligt NyföretagarBarometerns årliga sammanställningar, baserade på registreringar hos Bolagsverket, ligger nyföretagandet i Falköping 23 procentenheter högre än utvecklingen i riket under projektperioden. Totalt har 499 nya företag startats 2016–2019 (fyra år) varav minst 190 st har fått rådgivning på NyföretagarCentrum.

Läs mer i nedanstående dokumentation:

Läs mer om projektet här!

Klicka här för att komma till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling”.

       

Kom igång med din affärsplan - direkt!

Skapa din kostnadsfria affärsplan online idag! Med en genomarbetad affärsplan har du kommit en bra bit på vägen till eget företag!

 

Här skapar du din affärsplan

Akut läge, vi startar Nyföretagarhjälpen!

Coronakrisen slår hårt mot alla och allt företagande. Nu handlar det om företagens överlevnad och företagarens framtid! Det är Sveriges jobbskapare och företagare som står inför stora problem. Läget är akut.

Därför mobiliserar NyföretagarCentrum Sverige tillsammans med partners Nyföretagarhjälpen. Du som startat ditt företag under de senaste tre åren och behöver ha någon att tala med, eller goda råd kring vad som ska göras nu – tala med NyföretagarCentrum!

NyföretagarCentrum erbjuder rådgivning – också digitalt – till dig som funderar på att starta eget. Vi erbjuder även kostnadsfri rådgivning till dig som nu står inför utmaningar i samband med coronapandemin.

Efter kickstarten under vecka 17 med dagliga livesändningar på Facebook och webinarier fortsätter NyföretagarCentrum nu att sända live på onsdagar mellan kl 12.30-13.30 under vecka 18-20. 

Fler webinarier med aktuella teman kommer löpande arrangeras och finnas tillgängliga för bokning. Webinarier som spelats in under föregående vecka kommer nu också att läggas upp på nytt som film för att fler ska få möjlighet att ta del av dem.

Registrera dig på nyforetagarhjalpen.se för att kunna boka dina webinarier!

Följ vår information på;

nyforetagarhjalpen.se

facebook.com/nyforetagarcentrum

youtube.com/nyforetagarcentrum

Hör av dig – NyföretagarCentrum finns här för dig!

Notiser

Vår rådgivning

Välkommen att boka tid för kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning. Här kan du läsa mer om våra rådgivningstyper och evenemang.

Läs mer om vår rådgivning >>

Våra rådgivare

Våra rådgivare har nätverk i sina respektive hemorter, en lokal förankring och kan guida dig till näringslivskontakter som du kan ha stor nytta av i ditt blivande affärsliv.

Läs mer om våra rådgivare >>

Mentorskap

Mentor Eget Företag innebär att en nyföretagare kostnadsfritt får tillgång till en mentor, som bidrar med sitt nätverk och erfarenheter. På så sätt får man en bättre företagsstart och möjlighet till lönsamhet och framgång.

Läs mer om vårt mentorskapsprogram >>

Våra samarbetspartners