Hem

Våra partner gör det möjligt!

NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av privata företag samt av kommunen. Det är detta nätverk av företag, deras stöd och engagemang som gör att vi kan ge kostnadsfri rådgivning till nya företagare – så att fler företag överlever, växer och blir lönsamma!

Våra partner vet att jobb skapas av företag och att ju fler företag som mår bra på en ort, desto bättre går det för både orten och det egna företaget – eftersom det finns större köpkraft och att fler människor gör nyttiga saker.

  • Under 2023 har vi hjälpt 74 företag att starta i Hässleholm.
  • Med hänsyn tagen till överlevnadsgrad skapar dessa på tre års sikt ca 158 arbetstillfällen
  • Företagen bidrar på tre år med mer än 2,8 milj i samhällsintäkter. 
  • Utan rådgivning överlever bara 68% av alla nya företag. Av de som varit hos oss överlever 83 % efter tre år, och är i genomsnitt 12 % mer lönsamma.
  • En tredjedel av våra besökare är kvinnor och ca 24% kommer från något annat land än Sverige.

Nyttan med verksamheten i termer av samhällsvärde, tillväxt, jämlikhet och integration är som du förstår mycket stor och för många av våra samarbetspartner är det också  en medveten satsning i deras CSR-arbete för ett hållbart samhälle.

Våra partner är:

  7_partner13_partner  stoby_snurrasparbankengoinge_snurra silverweibull_snurraradab_snurranorraskane_snurrakron_snurraicamaxi_snurrahibab_snurrahassleholmskommun_snurra  finjagarden_snurra einarsson_snurra                                     

 

Sidan uppdaterades 2024-02-22

Våra samarbetspartner