• nfc herrljunga logo
Hem

Rådgivare

Våra rådgivare är eller har varit företagare själva, med erfarenhet av vad det innebär att börja från början. De har också nätverk i sina respektive hemorter, en lokal förankring och kan guida dig till näringslivskontakter som du kan ha stor nytta av i ditt blivande affärsliv.

Carl-Olov Holmström

Carl-Olov är väl förtrogen med bygden och har ett stort nätverk. Han har arbetat med företagarfrågor på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) samt på bank med finansiering av främst jord- och skogsbruk men även åt nystartsföretag. Vid sidan om sin rådgivarroll, arbetar Carl-Olov som Vd på Fokus Herrljunga AB samt bedriver även egen näringsverksamhet inom ekonomi, jord- och skog samt turism. Carl-Olov har genomgått Styrelseakademiens certifiering ”Rätt fokus i Styrelsearbetet”.

Kontaktuppgifter:
E-post: coh@fokusherrljunga.se


Anki Björnlander

Anki Björnlander arbetar för att skapa ett bra och starkt företagande och ser det som viktigt att ge människor rätt förutsättningar för att lyckas långsiktigt. Anki hjälper företagare att arbeta strategiskt i delar som affärsplaner, budget, nätverk, marknadsföring, kundrelationer samt satsning och utveckling mot lönsamt företagande. Hållbarhet och landsbygd, de gröna näringarna, är också en viktig och stark grund hon själv står på och gärna delar med mig av.

Kontaktuppgifter:
E-post: anki.bjornlander@nyforetagarcentrum.se


Johan Lövrup

Johan har arbetat som advokat på Advokatfirman Glimstedts kontor i Alingsås sedan 1980-talet. Han har varit rådgivare åt företag, företrätt bolag och privatpersoner i tvister, samt varit konkursförvaltare. Är nu pensionär och har ett stort och aktivt nätverk i Alingsås och närregionen.

Kontaktuppgifter:
E-post: johan.lovrup@nyforetagarcentrum.se

Sidan uppdaterades 2023-01-25