Hem

Hjälp att logga in

(english version at the bottom)

Det tre vanligaste problemen när man ska logga in är:

 • Har du rätt e-postadress? Du måste ange en giltig adress.
 • Har du rätt personnummer? Du måste ange ett svenskt, giltigt personnummer.
 • Har du rätt format på din adress och nummer? Du behöver ange din adress med rätt ort och postnummer, med rätt mellanrum.

Ibland kan det vara så att man inte har fått ett svenskt personnummer ännu. Då kan du ange ditt födelsedatum med fyra 9:or som de fyra sista siffrorna. Exempel: 850905-9999.

Steg för steg

 1. Klicka på ”Boka första gången här
 2. Välj den tid som passar dig.
 3. Fyll i dina uppgifter med giltiga uppgifter. Kryssa i både vilket kön du har och om du är född i Sverige eller inte OBS! Den frågan kommer även i slutet. Kryssa i båda så fungerar det. Kom också ihåg att klicka i den lilla rutan längst ner, som innebär att du godkänner att vi får dina uppgifter. Klicka sedan på ”Gå vidare”.
 4. Beskriv kortfattat din affärsidé. Välj bransch, sektor, kommun och hur du fick kännedom om oss. OBS! Kom ihåg att klicka i rutan längst ner, där ditt namn står, som talar om att du ska delta på mötet. Klicka på ”Boka”
 5. Klart! Nu får du ett bekräftelsemeddelande till din e-post. Välkommen på rådgivning!

Har du fortfarande problem att logga in? Skicka ett meddelande till: karlskrona@nyforetagarcentrum.se


Help to log in

The three most common problems to log in is:

 • Do you have the right e-mail-adress? You need to have a valid adress.
 • Do you have the right personal number? You need to have a swedish, valid personal number.
 • Do you have the right format on your adress and number? You have to enter your adress with the right county and  ZIP code, wiith the right space.

It can be that you have’nt got a valid swedish personal number yet. In that case, enter your date of birth and then four ”9” as the four last numbers. Exampel: 850905-9999.

Step by step

 1. Click on ”Boka första gången här” (or ”Book your first meeting” in the english version).
 2. Choose a time thats fits you good.
 3. Enter your information. Make sure that you tick the box for your sex (”kön” in swedish”) and if you are born i Sweden or not.  NOTE: this question appears one more time, at the end. Make sure you tick them both. IMPORTANT: Tick the little box at the end, that says that you give us permit to handle your information. Finally, click on ”Gå vidare” (which means ”next”).
 4. Describe your idea in short. Choose ”bransch, sektor, kommun och hur du fick kännedom om oss” (branch, sector, municipality and how you heard about us). NOTE: Make sure to click the small box at the end, with your name on it. It says that you want to take part of the meeting. Finally, click on ”Boka
 5. Finished! Now you will get a confirmation on your e-mail. Welcome!

Still having problems to log in? Please send a message to: karlskrona@nyforetagarcentrum.se and explain your query.

Sidan uppdaterades 2020-09-21

Våra partners