Hem

Våra partner gör det möjligt!

NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av privata företag samt av kommunen. Det är detta nätverk av företag, deras stöd och engagemang som gör att vi kan ge kostnadsfri rådgivning till nya företagare – så att fler företag överlever, växer och blir lönsamma!

Våra partner vet att jobb skapas av företag och att ju fler företag som mår bra på en ort, desto bättre går det för både orten och det egna företaget – eftersom det finns större köpkraft och att fler människor gör nyttiga saker.

  • Sedan 1989 har vi hjälpt företag att starta i Karlskrona.
  • Av de som varit hos oss överlever 84 % efter tre år, och är i genomsnitt 12 % mer lönsamma än andra nya företag.
  • Hälften av våra besökare är kvinnor och en tredjedel kommer från något annat land än Sverige.
  • 2022 var vi behjälpliga vid 84 företagsstarter i Karlskrona.
  • Dessa nystartade företag ger en ökad samhällsintäkt på kommunal nivå/år på 3,5 Mkr.

Nyttan med verksamheten i termer av samhällsvärde, tillväxt, jämlikhet och integration är som du förstår mycket stor och för många av våra samarbetspartner är det också  en medveten satsning i deras CSR-arbete för ett hållbart samhälle.

Därför är vi stolta över våra partners!

Guldpartner

Silverpartner


Bronspartner

Samarbetsorganisationer

Mentorpartner

Visual Metaphors At Work

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2024-02-26

Våra partners