Hem

NyföretagarCentrums
varumärkespolicy

NyföretagarCentrums varumärkespolicy är fastställd för att säkerställa verksamhetens enhetliga uppträdande avseende varumärke, kommunikation och upplevt värde.

Syftet är att
 • stärka verksamhetens identitet för att attrahera blivande företagare att utnyttja rådgivningen och nätverket
 • säkerställa finansiering genom en tilltalande samverkansform för partner

NyföretagarCentrums löften till finansiärer

 • Framtidens företag redan i dag
 • Sveriges ledande kraft för nyföretagande
Vi gör det genom
 • Företagare som hjälper blivande företagare
 • Lokal närvaro över hela landet
 • Kostnadsfri, konfidentiell, oberoende rådgivning

NyföretagarCentrums löften till nyföretagare

 • Från dröm till verklighet
 • Tryggare start, högre överlevnad, högre lönsamhet
 • Rådgivning som ger resultat
Vi gör det genom
 • Företagare som hjälper blivande företagare
 • Lokal närvaro över hela landet
 • Kontinuitet, inte korta projekt
 • Kostnadsfri, konfidentiell, oberoende rådgivning
 • Utan vinstsyfte

Vårt uppträdande

 • Välkomnande
 • Lyhörd
 • Vi hjälper kunder till ett välgrundat beslut
 • Professionellt bemötande, kunskap
 • Kundnytta ska genomsyra alla kanaler
 • Aktiva, identifierar blivande företagare

Hur vill vi uppfattas

 • Välkomnande
 • Förstaval för nyföretagare
 • Professionella – engagerade, trovärdiga och kompetenta
 • Hållbart och ansvarsfullt (CSR)
 • Nyskapande
 • Attraktiva för partnerskap

Våra bevis – mätbara mål

 • Starter, överlevnad
 • Sysselsättning
 • Samhällsintäkter
 • Kännedom
 • Marknadsandel/marknadstäckning
 • Kostnadseffektiva
 • Nöjdhet, nytta, rekommendation

Sidan uppdaterades 2019-09-10