Hem

Ordförande

Thomas Johansson

Vice Ordförande

Jonathan Thornström

Ledamöter

Tina Gunnarsson

Fredrik Persson

Mathias Liedholm

Pernilla Lerberg

Maria Hjalmarsson

Max Pattara

Suppl. Mikael Persson

Revisor: Johan Thörnqvist

Revisorssuppleant: Bengt Nilsson

Sidan uppdaterades 2023-01-04

Våra samarbetspartners 2023