• NyföretagarCentrum Linköping Logotype
Hem


Styrelse

NyföretagarCentrum i Linköping styrelse valdes vid Stiftelsens årsmöte 2017-03-06. Ordförande samt Vice ordförande utsågs vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet. Är du intresserad av att verka för NyföretagarCentrums utveckling genom styrelsearbete, kontakta vår VD.

Ordförande

Christer Mård
Kommunalråd (L), Linköpings kommun

Vice ordförande

Helena Norwald-Thun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings Kommun

Ledamöter

Linn Lichtermann
SAAB AB

Eva Myrén
Luftfartsverket

Marie Aktö
Länsförsäkringar Östgöta

David Bergman
Storbildsfabriken i Linköping AB

Sofia Sjöström
Svenskt Näringsliv

Kenny Johansson
Mediakonsulterna AB – Centralbryggeriet AB

Roshan Malalatunga

Scandic

Stiftelsens Revisorer

Jan Andersson
LR Revision & Redovisning Östergyllen AB

Joakim Mårbring
Grant Thornton

Valberedning

Margareta Paulsson

Gunilla Rundqvist

Lars Jagerfelt

Sidan uppdaterades 2018-05-14

Våra samarbetspartners