• NyföretagarCentrum Linköping Logotype
Hem

Här berättar styrelsen om vår verksamhet

helena_norwald_thun

Helena är ledamot i styrelsen samt stabschef för Kommunikations- och kundservicefrågor på miljö och samhällsbyggnads-förvaltningen i Linköpings kommun. Här kan du läsa mer om Helenas tankar om regionens näringsliv.

Helena kom i kontakt med NFC i början av 2000 talet då hon arbetade som informatör på Skatteverket men fick en än närmare relation och insyn i arbetet när hon för tretton år sedan arbetade som näringslivsutvecklare inom kommunen med bl. a ansvar för nyföretagandet.

I sitt arbete idag är det stort fokus på kommunens service till näringslivet och Helena fokuserar bl. a på att kommunen ska agera mer som en möjliggörare till näringslivet och genom dialog med näringslivet skapa en ökad förståelse och begriplighet.

Vilket är dina tre bästa råd till en person som funderar på att starta eget?

Nätverk, bygg ett ”släktträd” med dina vänner och vänners vänner. Ditt nätverk det är större än vad du tror och därmed även den kunskap du kan införskaffa. Prata med din familj och nära det är ett gemensamt beslut att våga satsa. Du kommer att vilja ha deras stöttning och förståelse under resans gång. Men kanske framför allt våga be om hjälp!

Ensam är sällan stark. Ha ordning på din ekonomi. Du behöver ha goda underlag för att avgöra om affären lönar sig. Om du själv inte brinner för administration, överlåt det till de som älskar det när du får din ekonomi att gå runt.

Känner du någon som fått rådgivning i Linköping och sedan startat eget?

Ja, många som idag är företagare. Många av de ungdomar som jag träffade via mitt jobb på Ung Företagsamhet vände sig till NyföretagarCentrum när de skulle starta upp sitt företag på riktigt efter att de varit UF-företagare. Oftast med en helt annan affärsidé än den de haft under året som UF-företagare.

Vad är NyföretagarCentrum i Linköpings största styrkor?

Den bredd av kunskap som våra rådgivare under många år byggt upp är vår absoluta största styrka. Att vi dessutom har en god relation med våra trogna bidragsgivare gör att vi känner oss trygga i våra framtida satsningar i vårt fortsatta arbete med att få flera att våga satsa på sitt företagande och låta sina idéer bli verklighet.

Vad kan kommunen bidra med för ett ökat nyföretagande?

Som kommun arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande genom att samverka och stödja aktörer som arbetar med entreprenörskap och företagande. Detta är ett sätt att underlätta för ett ökat företagande i vår kommun. 

Vi lägger stor vikt med att ge företag som är i kontakt med oss en bra service och ett gott bemötande i deras olika frågor och dialogen är viktig. Vi vill att det ska vara lätt hitta rätt stöd när du startar ditt företag i Linköping.

Sidan uppdaterades 2021-03-16

Våra samarbetspartners