• NyföretagarCentrum Linköping Logotype
Hem

Här berättar styrelsen om vår verksamhet


Då var det dags för Herman Nilsson, ledamot i styrelsen samt KMA-Chef (Kvalitet, Miljö, och Arbetsmiljö) på Wilzéns att berätta om sina tankar på regionens företagande. Herman ingår i företagsledningen och arbetar med KMA och hållbarhetsstrategiska frågor.

Vilka företagsfrågor anser du behöver mer fokus?

En central fråga för såväl den offentliga som privata sektorn idag är arbete med FN:s Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling.

Vi står gemensamt inför stora utmaningar: allt ifrån att bekämpa klimatförändringen och hushålla med jordens resurser, till att motverka ojämlikheter och orättvisor samt främja sunda, säkra och inkluderande arbetsplatser.

Jag är helt övertygad om att varje företag aktivt och medvetet måste arbeta med hållbarhetsstrategiska frågor och efter bästa förmåga anpassa sin verksamhet för att kunna möta morgondagens värld och säkerställa ett hållbart samhälle för våra barn att växa upp i.

Hur kan en mentor bidra till ett livskraftigt företag, har du själv haft en egen mentor?

Genom min yrkeskarriär har jag alltid haft en mentor som har kunnat vägleda mig i rätt riktning och hjälpa mig att utvecklas i både mitt kompetensområde och som människa. Att ha någon att bolla tankar, idéer och strategi med är oftast både väldigt nyttigt och utvecklande, och kan inte minst bidra till ökad trygghet i sitt företagande. En mentor kan hjälpa dig att undvika fallgropar och vara en källa till inspiration, och därigenom bereda väg mot framgång.

Vilket är dina tre bästa råd till en person som funderar på att starta eget?

Det är viktigt att det finns ett behov och en efterfrågan på tjänsten eller produkten du vill leverera. Det räcker inte med ett egenintresse i området/ämnet.

• Skaffa en mentor och var lyhörd vid rådgivning.

• Framgång kommer oftast inte av sig självt, utan ha i åtanke att det vanligen ligger mycket arbete bakom.

Sidan uppdaterades 2021-05-27

Våra samarbetspartners