• NyföretagarCentrum Linköping Logotype
Hem

Här berättar styrelsen om vår verksamhet

malin ljung
Malin Ljung, ledamot i styrelsen samt näringslivsutvecklare på Linköpings kommun.

Var så god, ordet är ditt: Malin Ljung, ledamot i styrelsen samt näringslivsutvecklare på Linköpings kommun.

Malin kom i kontakt med NyföretagarCentrum för första gången för fjorton år sedan i samband med att hon då jobbade som regionchef för Ung Företagsamhet i Östergötland. I sitt jobb som näringslivsutvecklare fokuserar Malin på områdena entreprenörskap, nyföretagande och innovation.

Vilket är dina tre bästa råd till en person som funderar på att starta eget?

Använd ditt nätverk, det är oftast större än vad du tror. Våga och blir det fel så lär dig av misstagen. Ha ordning och redo på ekonomin och administrationen från dag ett då blir det enklare och roliga att driva företag.

Känner du någon som fått rådgivning i Linköping och sedan startat eget?

Ja, flera personer. Många av de ungdomar som jag träffade via mitt jobb på Ung Företagsamhet vände sig till NyföretagarCentrum när de skulle starta upp sitt företag på riktigt efter att de varit UF-företagare. Oftast med en helt annan affärsidé än den de haft under året som UF-företagare.

Vad är NyföretagarCentrum i Linköpings största styrkor?

Rådgivarnas erfarenhet som gör att de kan ställa rätt frågor och ge en professionell och individuell rådgivning.

Hur upplever du att Linköpings näringsliv mår?

Vi har ett brett, varierat och välmående näringsliv med många starka och unika företag. Det gör att näringslivet i stort har stått väl rustade för att bemöta en ny lågkonjunktur samtidigt som vi vet att flera enskilda företag har drabbats hårt av Coronapandemin. I Linköping finns en växtkraft och framtidstro.

Vad kan kommunen bidra med för ett ökat nyföretagande?

Kommunen kan skapa goda förutsättningar genom att samverka och stödja aktörer som arbetar med entreprenörskap och företagande i Linköping. Därutöver kan vi som kommun även se till att ha en bra service och bemötande till de företag som kommer i kontakt med kommunen i olika ärenden och därmed arbeta för ett gott företagsklimat i Linköping, som kommun ska vi göra det lätt att göra rätt när du startar ditt företag i Linköping.

Sidan uppdaterades 2020-11-10

Våra samarbetspartners