• NyföretagarCentrum Linköping Logotype
Hem
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är NFC-styrelse-6-1-700x875.jpg
Rikard Norman ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna Linköping

Här berättar styrelsen om vår verksamhet

Rikard Norman är ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna Linköping och har varit ordinarie ledamot i styrelsen för Nyföretagarcentrum sen 2018.

I sin vanliga tjänst ansvarar Rikard för att företräda fastighetsföretagen i västra Östergötland. Ett viktigt led i det arbetet är att säkerställa ett dynamiskt näringsliv som efterfrågar lokaler.

Vad kan kommunen bidra med för ett ökat nyföretagande?

Förutom att sponsra Nyföretagarcentrum, vilket jag ser som självklart, så kan man arbeta aktivt med att underlätta den kommunala myndighetsutövningen. Att starta ett företag är komplicerat och innebär ofta en krävande byråkrati. Som kommun kan man arbeta med att så långt det är möjligt istället underlätta för nya företag.

Hur upplever du att Linköpings näringsliv mår?

Rent generellt så mår Linköpings näringsliv ganska bra. Självklart är det väldigt speciellt just nu under pandemin men i normalfallet så har vi ett välmående näringsliv, med en bra branschbredd. Dock har vi en lite för låg nivå av nyföretagande och där finns det en del att jobba med.

Varför har du och ditt företag valt att engagera er i Nyföretagarcentrum

Jag brukar säga att fastighetsbranschen har lyxen av att vara ett särintresse som sammanfaller med allmänintresset. Mår kommunen, regionen, landet vi verkar i bra så mår fastighetsbranschen bra. Därför känns det självklart för mig att engagera mig för att vi ska få fler starka och livskraftiga företag.

Sidan uppdaterades 2021-02-03

Våra samarbetspartners