• NyföretagarCentrum Linköping Logotype
Hem

Vill du bli adept och få tillgång till en mentor?

Vi har fortlöpande informationsträffar för dig som vill veta mera om att matchas mot en mentor. Hitta nästa tillfälle under fliken Kalendarium.
Erika Wessbo är ansvarig för mentorprogrammet och kontaktas på erika.wessbo@nyforetagarcentrum.se
———————————————————————————————————————————————————————————————

Vi driver sedan 2006 ett mentorskapsprogram på uppdrag av Tillväxtverket. Ett mycket uppskattat program av både mentorer och adepter där vi år efter år ser mycket goda resultat i from av ökad överlevnadsgrad för de deltagande företagen.

Både mentorer och adepter uppskattar programmet och anser i hög grad att det bidrar till egen personlig utveckling. Utöver träffarna bjuds man in att delta i både lokala och regionala nätverksträffar med samtliga deltagare i Östergötland. Ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter för dig som är nyföretagare.

Vad innebär det att vara adept? Läs NyföretagarCentrum Sveriges definition nedan;

”Mentorskap för nyföretagare är när person (mentor) med längre erfarenhet från näringsliv och/eller företagande agerar bollplank åt en blivande eller nystartad företagare (adept). Detta gör mentorn på ideella grunder i syfte att få adepten och adeptens företag att växa – vilket i sin tur får Sveriges företagande att växa. Ett fungerande mentorskap leder till att både mentorn och adepten utvecklas, men adepten står hela tiden i fokus.”

Som adept skall du vara beredd att lägga tid, kraft och engagemang i träffarna med din mentor. Mentorn ställer upp ideellt och du bör förbereda frågor innan och göra ”action” på de saker du och mentorn kommer överens om tills ni ses igen. Mentorn har inget ansvar för de affärsbeslut du, som adept, fattar och er relation omfattas av sekretess (avtal). Du som adept är drivande och kontaktar mentorn när du önskar träffas men det är bra om ni gemensamt gör upp om regler för när så kan ske.

Många har en blid av en mentor som en senior, mycket erfaren, oftast äldre person. Men vi träffar alla typer av företagare i alla åldrar. Mentorn skall tillföra kunskap och klokskap där adepten har mest utmaningar eller saknar erfarenhet.

Att vara en del av vårt mentorskapsprogram är något vi verkligen rekommenderar. Det ger en fantastisk kick till både dig och ditt företag och breddar ditt nätverk på ett svårslaget sätt.

Sidan uppdaterades 2021-06-15

Våra samarbetspartners