Hem

Årets Nyföretagare 2019

Priset går till Dialect Malmö/Lund och de två entreprenörerna Tobias Håkansson och Fredrik Lundstedt som på ett elegant och innovativt sätt vänt sin tidigare arbetsgivares konkurs till ett eget lönsamt företag. Med nya affärer inom den gamla branschen har man på bara det första verksamhetsåret fått upp en stabil lönsamhet och ett snabbt växande företag.

Tobias Håkansson, 29 år, bor i Lund och är sambo med Charlotte. Han gick media och kommunikation på gymnasiet, som han senare kompletterat med utbildning på IHM Business School. Hans startade sitt första bolag 2016, ett e-handelsföretag som är verksamt än i dag. Fritidsintressen innefattar träning och fotboll.

Fredrik Lundstedt, 35 år, bor i Trelleborg och är gift med Jessica. Tillsammans har de 5 barn.  Fredrik gick samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet med idrottsprofil inriktad på bowling och har tillhört eliten inom svensk bowling. Fritidsintressen utöver familjen innefattar fortfarande bowling.

Den 23 april 2019, meddelades att it- och telekomföretaget Dialect AB samt Dialect Sverige AB försatts i konkurs. Bolagets verksamhet utgjordes av 23 franchisetagare och 14 helägda företagscenter som var helägda av bolaget som gick i konkurs. Hela verksamheten togs över av de 23 franchisetagarna som därefter bjöd ut de företagscenter som tidigare varit helägda att bli franchisetagare. På så sätt återuppstod Dialect med enbart franchisetagare som tillsammans ägde hela kedjan. För det tidigare kontoret i Malmö trädde Tobias Håkansson och Fredrik Lundstedt in som franchisetagare och förvärvade befintliga affärskontrakt. Både Tobias och Fredrik hade tidigare arbetat som försäljare på det aktuella kontoret.

Dialect Malmö/Lund är ett IT och telekomföretag som ägarna förvärvade i maj 2019. Bolaget tillhandahåller affärssystem och programvara samt digitala lösningar avseende IT, telefoni, fordon samt konsultation.  Ägarna har förtydligat verksamheten och strävat att gå från produktorientering till kundorientering med ett tydligt fokus på nyttan för kunden. Försäljning under perioden maj till december 2019 uppgick till 5,9 MSEK med ett resultat efter skatt om ca 1,0 MSEK. Antalet ökade från 2 till 4. Verksamheten är skalbar och omsättningen 2020 beräknas uppgå till 17,0 MSEK och antalet anställda till 7.

Verksamhetens strategiska målsättning för framtiden är att vara helhetsleverantör för digitala lösningar till mindre och medelstora företag samt vara den största leverantören av utvalda digitala tjänster i Lund. Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som man vill söka sig till och bygga ett större team av personal med olika kompetensområden/arbetsroller inom digitala lösningar.

Henrik Lundgren, VD på EFL, pristagarna Tobias Håkansson och Fredrik Lundstedt, Christer Wallin, VD på LNC och Mats Johnsson, Affärsrådgivare på LNC.
Foto: Fredrik Ljunghill Kommunalråd på Lunds

Sidan uppdaterades 2020-04-30

Våra samarbetspartners i Lundaregionen