Hem

Våra rådgivare

Våra rådgivare är eller har varit företagare själva, med erfarenhet av vad det innebär att börja från början. De har också nätverk i sina respektive hemorter, en lokal förankring och kan guida dig till näringslivskontakter som du kan ha stor nytta av i ditt blivande affärsliv.

Till rådgivarnas förfogande står även alla de samarbetspartners och experter som stöder vår verksamhet!

Vill du ha kontakt angående din rådgivning så ska du ringa direkt till din rådgivare.

Christer Wallin

Christer har arbetat som VD och Boktryckare i egna företag i drygt 30 år. Innan arbetet som VD på LNC var han kommunalråd i 8 år i Lunds Kommun. Han var med och startade LNC 1992 och har sedan dess varit en del av Lunds NyföretagarCentrum verksamheter, såsom styrelseledamot och mentor.

Affärsrådgivare/Business Counselor och VD på LNC

0708-350695, 046-286 88 00
christer.wallin@nyforetagarcentrum

 

Helén Forssander

Helén Forssander har lång erfarenhet som produkt- och marknadschef för kända varumärken i internationella företag samt som konsult. Hon har en examen som civilekonom samt är certifierad av Styrelseakademien. Första företaget startade hon 2013 och är sedan fyra år tillbaka verksam som affärsrådgivare på LNC.

Rådgivare på LNC

076-390 90 19
helen.forssander(at)nyforetagarcentrum.se

Mats Johnsson

Mats har 25 års erfarenhet som verkställande direktör och styrelseledamot i företag som utvecklar och säljer såväl högteknologiska produkter som tjänster på en internationell marknad. 

Mats has 25 years of experience as managing director and board member in companies that develop and sell both high-tech products and services in an international market. 

Affärsrådgivare/Business Counselor

070-619 08 00
mats.johnsson@nyforetagarcentrum.se

 

 

Magdalena Bibik

Magdalena Bibik har 18 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling, varav 13 år som egenföretagare. Hon har byggt bolag inom olika branscher och storlekar och idag hjälper hon sina kunder att paketera kunskap och expertis till framgångsrika produkter och tjänster. Hon har även undervisat inom entreprenörskap, innovation och idégenerering. Hon pratar svenska, engelska och polska. 

Magdalena Bibik has 18 years of experience from sales, marketing and business development, 13 of them being a business owner. She has built companies within different industries and sizes and today she helps her customers package their knowledge and expertise into successful products and services. She has also a few years of education in entrepreneurship, innovation and idea generation under her belt. She speaks Swedish, English and Polish.

Rådgivare LNC

0705-549659

magdalena.bibik(at)nyforetagarcentrum.se

 

Bertil Nilsson

Bertil I Nilsson har en lång karriär inom både stora internationella företag som små lokala företag.  Fokus har mestadels varit på förändringsarbete inom innovation & utveckling samt produktion & logistik via chefspositioner. Bertil har också på deltid varit lärare såväl inom företag som inom universitet & högskolor i Sverige och utomlands. I grunden finns en teknologie licentiat examen. Bertil har erfarenhet från eget företag sedan 1992 och styrelsearbete i olika former. Han har även varit mentor i ett 15 tal program.

Affärsrådgivare/Business Counselor

070-3275499

bertil.nilsson(at)nyforetagarcentrum

 

Fairooz Tamimi

Fairooz har 25 år av erfarenhet som entreprenör i Sverige, Mellan östern och Norra Afrika (MENA). Hon har startat innovationsplattformar för högutbildade invandrare och hjälpt dem starta sina egna företag här i Sverige. Fairooz har en examen i Computer Engineering och pratar bland annat Arabiska och Engelska.

An author, journalist and serial entrepreneur with more than 25 years of business experience in Sweden, Middle East and North Africa (MENA) Region. She founded a business accelerator for highly skilled immigrants to start and grow their companies in Sweden. Has a degree in Computer Engineering and speaks Arabic and English.

Affärsrådgivare/Business Counselor

 0736 21 49 82

fairooz.tamimi@nyforetagarcentrum.se

Sidan uppdaterades 2023-12-16

Våra samarbetspartners i Lundaregionen