Hem

Bli stödföretag

Som stödföretag till Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum bidrar man till att näringslivet i Lundaregionen utvecklas och man tar del i ansvaret för att regionens entreprenörer skall få den bästa möjliga hjälpen att utveckla sina idéer och starta nya livskraftiga företag.

LNC har till uppgift att;

 • Medverka till att skapa och stödja livskraftiga företag i Lundaregionen.
 • Verka för att företag i tidiga faser kan utvecklas och växa.
 • Verka som mentor och stöd till nya företag under de första verksamhetsåren.
 • Skapa affärsnätverk som stimulans och kontaktresurs för nya växande företag.
 • Bredda näringslivet i Lundaregionen.
 • I samverkan med aktiva företag skapa ett positivt företagsklimat i regionen
 • Ge blivande och nystartade företagare objektiv, konfidentiell och kostnadsfri rådgivning.

Stödföretaget stöttar LNCs verksamhet

 • Du bidrar också, om du så önskar, med kompetens, erfarenhet och kunskap inom sitt verksamhetsområde.
  Omfattningen avgörs från fall till fall i samförstånd och där Stödföretaget alltid har rätt att avböja ett engagemang. Stödet kan bestå i ett mentorskap, deltaga i en skuggstyrelse, föreläsare i en seminarieserie, agera som coach, mm.

Fördelar för dig som stödföretag

Som  Stödföretag får du tillgång till ett antal olika aktiviteter och möjligheter att aktivt bidra till utvecklingen av näringslivsklimatet i Lund. Du kan också kommunicera med LNCs nätverk på olika sätt och sprida kunskap om ditt företag och dina produkter. Du får:

 • Möjlighet att föreläsa på LNCs seminarier och kurser för nyföretagare.
 • Möjlighet att, i samarbete med LNC, planera och genomföra seminarier och workshops för nyföretagare
 • Möjlighet att enligt överenskommelse använda sig av LNC:s namn och/eller logotyp i egen profilering.
 • Inbjudan till alla LNC-luncher och andra stödföretagsevenemang.
 • Deltaga med obegränsat antal, betalande representanter i LNC luncherna.
 • Presentera sitt företag på en LNC-lunch.
 • Presentera aktuella nyheter på LNC-luncherna.
 • Aktivt använda på LNCs digitala kanaler för kommunikation med nätverket.
 • Publicera sin logotyp på LNCs hemsida med länk till Stödföretagets egen hemsida.
 • Utnyttja utrymme i LNC lokal för utplacering av informationsmaterial, mm.
 • Finnas representerade i information som LNC lämnar om Stödföretagen och Nätverket
 • Vid behov använda LNCs rådgivare som bollplank/speaking partners.
 • Möjlighet att vid behov erhålla konsulthjälp av LNC, vid förändringsarbete, etc.
 • Möjlighet att LNC mot en skälig ersättning skapar och genomför, för stödföretaget specialdesignade, ”Starta Eget kurser” vid övertalighet, etc.
 • Deltaga med representanter i LNCs årliga utlandsstudieresa till självkostnadspris.
 • Deltaga med representanter den årliga LNC Golfen

Sidan uppdaterades 2020-09-03

Våra samarbetspartners i Lundaregionen