• logo lycksele
Hem

För media

Nedan finns en generell presentation om vår verksamhet.

NyföretagarCentrum Lycksele ger den som funderar på att starta eget företag – eller nyligen har startat – kostnadsfri och konfidentiell rådgivning. NyföretagarCentrum Lycksele har erfarna rådgivare, som hjälper kunden med affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring och annat som rör företagandet.

Den som tar hjälp hos NyföretagarCentrum kommer att vara väl förberedd för livet som företagare. Det enda NyföretagarCentrum kräver av kunden är engagemang och att man tror på sin idé.

Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare NyföretagarCentrum Lyckseles mycket stora nätverk av samarbetspartner och kommunen som stöder verksamheten, både med finansiella medel och med personlig expertis och engagemang.

Om du vill ha kontakt med medieansvarig, ring eller skriv till
Anders Färnstrand, verksamhetschef och rådgivare NyföretagarCentrum Lycksele, mobil 070-265 62 22 och e-post anders.farnstrand@nyforetagarcentrum.se.

Sidan uppdaterades 2020-10-21

Våra samarbetspartner