• logo lycksele
Hem

NyföretatarCentrum Lyckseles rådgivare är själv företagare, med lång erfarenhet av vad det innebär att starta och driva företag. Hen har också stort nätverk i Lycksele och länet i stort. Hen kan guida dig till näringslivskontakter, som du kan ha stor nytta av i ditt blivande affärsliv.

Rådgivare i Lycksele är:

Anders Färnstrand
rådgivare

Mobil: 070-265 62 22
E-post: lycksele@nyforetagarcentrum.se

Anders är uppvuxen i Lycksele. Han har arbetat som auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) 1989–2019. Han var kontorschef för PWC Lycksele till 2015. Anders är småföretagare sedan 2006 med konsultföretag inriktat på att hjälpa nyföretagare. Han har stort kontaktnät i Lycksele och södra Lappland.

Anders har arbetat med revision, utbildning, rådgivning och utredningar sedan 1989. Det avser allt från små, ägarledda företag och medelstora företag till börsnoterade företag samt företag ingående i börsnoterade koncerner. Anders har som revisor medverkat till ett sjuttiotal företagsetableringar. Perioden 2012–2016 hade Anders uppdrag som affärsutvecklingskonsult åt Almi i projektet Entreprenörcentrum för rådgivning till nyföretagare. Åren 2016–2019 hade han motsvarande konsultuppdrag i projektet Möjligheternas region för södra Lappland. Via dessa två projekt har Anders medverkat till sextiotalet nyetableringar av företag.

Anders breda erfarenhet och stora kontaktnät gör honom väldigt lämplig i rollen som rådgivare och verksamhetschef för NyföretagarCentrum Lycksele.

Bo Nordström
diplomerad rådgivare

Mobil: 070-517 50 33
E-post: lycksele@nyforetagarcentrum.se

Bosse är uppvuxen i södra Lappland. Han har varit egen företagare i årtionden. Bosse har samverkat med hundratals företag och företagare i norra Sverige i dess etablering och utveckling.

Bosse vet vilka utmaningar och villkor en nyföretagare i Lycksele står inför.

Sidan uppdaterades 2020-10-12

Våra samarbetspartner