Hem

NyföretagarCentrum står för kvalitet

approved

Varumärket NyföretagarCentrum står för kvalitet. Sedan 1998 är all rådgivningsverksamhet samlad under det gemensamma varumärket NyföretagarCentrum. Som ägare till varumärket beslutar Stiftelsen NyföretagarCentrum Sverige att ett lokalt NyföretagarCentrum har rätt att använda varumärket.

NyföretagarCentrum ska vara den första och bästa kontaktpunkten för en nyföretagare. Då ska vi också se till att vi lever som vi lär. Hög och jämn kvalitet på rådgivningen stärker vårt varumärke och skapar förtroende hos våra intressenter.

NyföretagarCentrum har en lång tradition kring kvalitetsarbete. Redan år 2000 tog vi fram en kvalitetspolicy (klicka här för att ladda ner NyföretagarCentrums Kvalitetspolicy som pdf), som övergripande beskriver stiftelsens syn på kvalitetsarbetet samt mål och tillvägagångssätt. Samtidigt började vi att utfärda diplom för de rådgivare respektive certifikat för NyföretagarCentrum som infriar kvalitetskraven.

För att ytterligare stärka kvalitetsarbetet bildades hösten 2006 bildades ett Kvalitetsråd, som fungerar som ”kvalitetsrevisorer” och som stöd för NyföretagarCentrums rådgivare. Det är en grupp erfarna rådgivare förstärkt med NyföretagarCentrum Sveriges ordförande och vice ordförande samt kansli.

Klicka här för att läsa mer om Kvalitetsrådets ledamöter och vem som är kontaktperson för just dig och ditt NyföretagarCentrum.

Här kan du läsa mer om vad vår Certifiering och Diplomering innebär!

Vill du veta mer om Kvalitetsrådets arbete, kontakta Josefin Hildinge på NyföretagarCentrum Sverige (tfn 08-551 12 408) eller josefin.hildinge@nyforetagarcentrum.se)

Sidan uppdaterades 2016-03-03

Våra samarbetspartners