Hem

Om oss

om oss - så fungerar och drivs vår verksamhet

Här kan du läsa om Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland och vårt medlemskap

Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.

Vi har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.

När du har varit på rådgivning hos oss kommer du att vara väl förberedd för livet som egenföretagare.

Det enda vi kräver av dig är ditt engagemang och att du tror på din idé.

Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare vårt nätverk av samarbetspartners som stöder oss, både med finansiella medel och med personlig expertis och engagemang.

Här kan du läsa mer om våra rådgivare! och här bokar du in din rådgivningstid med någon av oss.

Medlemskap i NyföretagarCentrum Mellersta Östergötland

NFC (Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland) är en ideell förening med syfte att främja tillkomst och utveckling av nya företag inom alla branscher i enlighet med föreningens stadgar.

NFC´s syfte

 • Utveckla nätverk som har till uppgift att stimulera företagandet
 • Verka för en breddning av det lokala näringslivet
 • Verka för intressenternas ekonomiska intressen
 • Verka för företagens ökade överlevnadsförmåga och utveckling
 • Verka enligt NyföretagarCentrum Sveriges (Stiftelsen Svenska Jobs and Societys) huvudprinciper och kvalitetspolicy

Paragraf 7 om medlemskapet i föreningen

Medlem kan juridisk eller fysisk person bli, som ansluter sig till föreningen och dess stadgar, blir godkänd som medlem av styrelsen och betalar av årsstämman fastställd medlemsavgift.

Medlem som inte följer stadgarna eller skadar föreningen, kan uteslutas genom beslut av styrelsen med två tredjedels majoritet. Styrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg skriftligen ha underrättat berörd medlem och givit denna möjlighet att gå i svaromål. Uteslutningsbeslut kan överklagas till årsstämma, som kan upphäva uteslutningen med enkel majoritet. Medlemsavgift återbetalas inte till utesluten medlem.

Förutom vad som anges i denna medlemspolicy är du skyldig att följa Föreningens stadgar. Stadgarna anger bland annat att Föreningen har rätt att avslå din ansökan om medlemskap, om det kan antas att du kommer att motarbeta eller medvetet skada Föreningens ändamål eller intressen.

Att bli medlem

Alla är välkomna att bli medlemmar, oavsett ålder, bostadsort och land etc.

 • Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan.
 • Medlemmen måste ange: namn, adress, personnummer samt giltig, unik e-postadress för att få bli medlem. Vid anmälan ger medlemmen samtycke till att NFC lagrar medlemmens uppgifter i föreningens medlemsregister enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Enskilt medlemskap

I enskilt medlemskap ingår en person

Företagsmedlemskap

I företagsmedlemskap

Medlemsavgift

 • Medlemsavgiften är årlig och fastställs av föreningsstämman.

Årsavgift 200:- Nyföretagarcentrum Mellersta Nyföretagarcentrum: bankgiro 5871-0906 i Kinda-Ydre Sparbank eller på Swish-nummer 123 622 95 87

 • NFC skickar ut en medlemsavi i januari det år medlemsavgiften gäller.
 • Medlemsavgiften erläggs årligen och per kalenderår. Återbetalning av medlemsavgiften kan inte ske.
 • Om medlemmen inte betalar sin medlemsavgift per den sista april det år medlemsavgiften gäller, kommer denne få medlemsstatus ”utträdd”.

Sidan uppdaterades 2023-10-26

Våra samarbetspartners