Hem

NyföretagarCentrum Mellersta Östergötlands styrelse

NyföretagarCentrum Mellersta Östergötland är en förening.

Föreningen är finansierad av det lokala näringslivet i orterna, regionen samt kommunerna.

NyföretagarCentrum Mellersta Östergötlands styrelse är de som beslutar om inriktning och verksamhet och tillsätter en verksamhetsledare som ansvarar för den dagliga driften. Vår nya styrelse kommer presenteras här inom kort.

Ordförande

Rikard Norman

Rikard.Norman@gmail.com

VD

Anna Hjertstedt Leijon

Anna.Hjertstedt@nyforetagarcentrum.se

Ledamöter

Vice ordförande: Sophia Nygren

Sophia.Nygren@lfostgota.se

Malin Ljung

Malin.Ljung@linkoping.se

Roshan Malalatunga

Roshan.Malalatunga@scandichotels.com

Fredrik Jonsson

Fredrik.Jonsson@renall.se

Sandra Björklund

Sandra.Bjorklund@seb.se

Mattias Flodström

Mattias.Flodstrom@norrkoping.se

Hélene Njord-Westerling

Helene.Njord-Westerling@mjolby.se

Ledamöter i valberedningen

Astrid Brissman

Astrid@Brissmankonsult.se

Peter Westberg

Peter@livingsales.se

Johan Gustavsson

Johan.Gustavsson@svensktnaringsliv.se

Stiftelsens revisorer

Jan Andersson – Revision Östergyllen AB

Jan.Andersson@lr-revision.se

Emma Larsson

Emma.C.Larsson@pwc.com

Sidan uppdaterades 2023-09-13

Våra samarbetspartners