Hem
Foto: Niclas Kindahl/Fotofabriken

Ledamot – Britt Forsberg

Näringslivsutvecklare på Näringslivsavdelningen, Norrköpings kommun.

Vad kan du eller ditt företag hjälpa våra nyföretagare med?

Kontakter av olika slag, det kan t ex handla om tillstånd, nätverk och lokaler, dvs både till andra företag och till kommunen och andra offentliga organisationer.

Hur når man dig eller dina medarbetare?

På mail påbritt.forsberg@norrkoping.se och på direktnummer 011-15 15 11

Varför har ni valt att stödja NyföretagarCentrum Norrköping och hur länge har ditt företag stöttat NfC?

Norrköpings kommun har stöttat NfC sedan starten för att det är så viktigt att nyföretagare får hjälp och stöd inför att starta sitt företag, och för att fler företag är bra för Norrköping!

Varför valde just du att gå med i NyföretagarCentrums styrelse och vilket år gick du med?

Jag har varit ledamot i NfC:s styrelse under många år och tycker fortfarande att det är intressant och stimulerande att vara en del av styrelsen.

https://www.norrkoping.se/

Sidan uppdaterades 2020-01-21

Våra samarbetspartners