Hem

Adept

Vill du bli adept på NyföretagarCentrum i Mjölby och få tillgång till en mentor?

Vi driver sedan 2006 ett mentorskapsprogram på uppdrag av Tillväxtverket. Ett mycket uppskattat program av både mentorer och adepter där vi år efter år ser mycket goda resultat i from av ökad överlevnadsgrad för de deltagande företagen. En nyföretagare som utöver rådgivning får möjlighet att ha mentor är i fler än 90 % av fallen aktiva med sitt företag efter 3 år. Det är 30 % fler än bland jämförbara företag.

Både mentorer och adepter uppskattar programmet och anser i hög grad att det bidrar till egen personlig utveckling. Utöver träffarna sinsemellan bjuds man in att delta i både lokala och regionala nätverksträffar med samtliga deltagare i Östergötland (2017, ca. 260 personer). Ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter för dig som är nyföretagare.

I Linköping har vi möjlighet att driva 13 mentor-, och adept-relationer varje år. I Mjölby vet vi inte ännu hur många platser vi kommer att erbjuda. Det är därför inte säkert att just du kan få en mentor.

Vad innebär det att vara adept hos NyföretagarCentrum?

Läs NyföretagarCentrum Sveriges definition nedan;

”Mentorskap för nyföretagare är när person (mentor) med längre erfarenhet från näringsliv och/eller företagande agerar bollplank åt en blivande eller nystartad företagare (adept). Detta gör mentorn på ideella grunder i syfte att få adepten och adeptens företag att växa – vilket i sin tur får Sveriges företagande att växa. Ett fungerande mentorskap leder till att både mentorn och adepten utvecklas, men adepten står hela tiden i fokus.”

Som adept skall du vara beredd att lägga tid, kraft och engagemang i träffarna med din mentor. Mentorn ställer upp ideellt och du bör förbereda frågor innan och göra ”action” på de saker du och mentorn kommer överens om tills ni ses igen. Mentorn har inget ansvar för de affärsbeslut du, som adept, fattar och er relation omfattas av sekretess (avtal). Du som adept är drivande och kontaktar mentorn när du önskar träffas men det är bra om ni gemensamt gör upp om regler för när så kan ske.

Att bli adept är något som vi verkligen rekommenderar

Många har en blid av en mentor som en senior, mycket erfaren, oftast äldre person. Men vi träffar alla typer av företagare i alla åldrar. Mentorn skall tillföra kunskap och klokskap där adepten har mest utmaningar eller saknar erfarenhet. Se därför inte ålder som ett kriterium för att vara mentor. Det är erfarenheter som bidrar. Vi har haft -30 åriga mentorer till -60 åriga adepter. Det är matchningen mellan mentorns kunskap och adeptens behov som gör skillnad.

Att vara en del av vårt mentorskapsprogram är något vi verkligen rekommenderar. Det ger en fantastisk kick till både dig och ditt företag och breddar ditt nätverk på ett svårslaget sätt.

Kontakta någon av våra rådgivare för att få veta mer om hur du kan ansöka om att få mentor.

Läs även mer på Mentor Eget Företag här.

Sidan uppdaterades 2021-11-16

Våra samarbetspartners