Hem

Mentor
Vill du bli mentor på NyföretagarCentrum i Mjölby?

Vi driver sedan 2006 ett mentorskapsprogram på uppdrag av Tillväxtverket. Ett mycket uppskattat program av både mentorer och adepter där vi år efter år ser mycket goda resultat i from av ökad överlevnadsgrad för de deltagande företagen. En nyföretagare som utöver rådgivning får möjlighet att ha mentor är i fler än 90 % av fallen aktiva med sitt företag efter 3 år. Det är 30 % fler än bland jämförbara företag.

Vårt mentorprogram är mycket uppskattat

Både mentorer och adepter uppskattar programmet och anser i hög grad att det bidrar till egen personlig utveckling. Utöver träffarna sinsemellan bjuds man in att delta i både lokala och regionala nätverksträffar med samtliga deltagare i Östergötland (2017 ca. 260 personer).

På hösten hedrar vi varje år deltagande mentorer vid årets mentorgala. 2016 hölls den på Linköpings slott. under galan delas pris ut till årets Östgötamentor.

Vad innebär det att vara mentor hos NyföretagarCentrum?

Läs NyföretagarCentrum Sveriges definition nedan;
Mentorskap för nyföretagare är när person (mentor) med längre erfarenhet från näringsliv och/eller företagande agerar bollplank åt en blivande eller nystartad företagare (adept). Detta gör mentorn på ideella grunder i syfte att få adepten och adeptens företag att växa – vilket i sin tur får Sveriges företagande att växa.

Som mentor skall du vara beredd att ställa upp ca. 20 timmar under det år du är mentor. Du har inget ansvar för de affärsbeslut adepten fattar och er relation omfattas av sekretess (avtal). Det är adepten som skall vara drivande och kontakta mentorn när man önskar träffas men adepten och mentorn skall i samförstånd göra upp om när så lämpligast sker.

Många har en blid av en mentor som en senior, mycket erfaren, oftast äldre person. Men vi träffar alla typer av företagare i alla åldrar. Mentorn skall tillföra kunskap och klokskap där adepten har mest utmaningar eller saknar erfarenhet. Se därför inte ålder som ett kriterium för att bli mentor. Det är dina erfarenheter som bidrar. Vi har haft -30 åriga mentorer till -60 åriga adepter. Det är matchningen mellan mentorns kunskap och adeptens behov som gör skillnad.

Att vara en del av vårt mentorskapsprogram är något vi verkligen rekommenderar.

Kontakta någon av våra rådgivare för att få veta mer om hur du kan bidra som mentor.

Läs även mer på Mentor Eget Företag här.

Sidan uppdaterades 2021-11-16

Våra samarbetspartners