Hem

Lisa Hasselgren & Jens Björkander – GRENIT

 

När startade ni? 

GRENIT startade 1 jan 2016, men idén till GRENIT startade långt tidigare. Tack vare vårt deltagande i Nyföretagarcentrums mentorprogram fick vi både goda råd och praktisk hjälp vilket gjorde att vår idé blev en verklighet.

 

Vad gör ni?

GRENIT är ett IT-konsult bolag som skiljer sig från ”tradiotionella” konsultbolag. Som konsult hos GRENIT får man friheten av att vara egenföretagare samtidigt som man får tryggheten av att vara en del av vårt nätverk. På så sätt kan våra konsulter fokusera på det de kan bäst, dvs att vara IT-konsulter, resten tar GRENIT hand om.

GRENIT har också för branschen en unik tillväxtmodell vilken vi fått mycket positiv respons på.

 

Hur fick ni idén?

Vi har båda lång erfarenhet från IT-branschen och det finns en rad olika intressanta anställningsformer och upplägg hos de olika IT-konsultbolagen. Vi saknade dock ett koncept som främjar och uppmuntrar de anställda till att vara aktiva och delaktiga i konsultbolagets utveckling och tillväxt. Den avsaknaden ligger som grund till GRENITs idé.

Att kunna dela med sig och se många lyckas är viktigt för oss.

 

Vilka framtidsplaner har ni?

Vi har många idéer och tankar på hur vi vill utveckla vår affärsidé. Vår målsättning är att vi ska växa och bli än fler GRENIT:are och att vi ska etablera oss på flera orter i Sverige.

 

Vad är bäst med att driva eget företag?

Friheten och glädjen! Friheten i att styra över sin egen tid, beslut och framtid. Glädjen i att se sin idé bli verklighet och inte minst glädjen i att driva ett företag tillsammans.

Delad glädje är verkligen dubbel glädje!

 

Sidan uppdaterades 2019-09-10