Hem

Elins Amningsstöd – om Mentorprogram

Elin Karlsson (tidigare Wiklund) driver företaget Elins Amningsstöd. Elin har nyligen avslutat året som deltagare i vårt Mentorprogram och vi passade på att ställa några frågor om hur det varit:

• Du har genomfört NFCs mentorprogram, hade du förväntningar och målsättningar innan start?

Innan jag påbörjade mentorprogrammet hade jag mycket praktiska frågor jag ville ha hjälp med att fundera ikring eftersom företaget var precis i startgroparna. Jag hoppades få möta en van företagare som redan gått igenom denna procedur. Målsättningen var att kunna starta upp med bra förutsättningar och att göra allt rätt från början. 

• Stämde dina förväntningar överens med utvecklingen under året som programmet pågått?

Jag har såklart fått bra praktisk hjälp som jag hoppats men det visade sig efter ett tag att det inte var just detta jag behövde. Mentorsträffarna utvecklades till att bli mer inriktade på vilken väg jag skulle ta i företagandet och den hjälpen har varit ovärderlig. Jag har känt att jag har kunnat vända mig till min mentor med alla tankar om hur företaget ska utvecklas vidare och där fått fint stöd som drivit utvecklingen framåt. Mentorsprogrammet har därmed kanske inte stämt överens med vad jag trodde men all hjälp jag har fått har överträffat mina förväntningar. 

• Hade du kunnat förbereda dig på annat sätt än du gjorde? För att få ut ännu mer av programmet?

Om jag skulle få chansen att börja programmet igen hade jag kanske avvaktat lite. Som det var nu var företaget knappt startat när jag hoppade på och jag tror att jag kanske hade fått ut mer om jag kommit en bit till i min egna plan. Samtidigt gav träffarna mig ett driv att visa vad som hänt sedan tidigare och jag fick då också en extra skjuts i starten vilket var en fördel. 

• Hur har din och din mentors arbetsprocess sett ut?

Vi har haft en ganska öppen process utan riktlinjer. Det har alltid varit okej att höra av sig och jag har gjort så vid behov. Min mentor har varit strålande på att sätta upp mål och planer framåt vilket gjort att jag fått en extra vilja att prestera och sedan få uppdatera henne om detta.

• Var det något du hade velat veta innan start för att förbereda dig bättre? Något som processledare och ansvariga hade kunnat gjort annorlunda?

Jag känner mig nöjd med informationen och stöttningen som varit. Det har varit mycket givande att ha träffar med alla mentorer och nyföretagare. Dels har man på så vis kunnat få ta del av mentorernas breda kunskap och driv men det har också varit viktigt att få träffa andra nyföretagare. Att få följa deras resa under året har varit inspirerande och jag tror att vi alla har kunnat hjälpas åt och peppa varandra vid behov. 

• Har du några råd till andra egenföretagare som står inför att delta?

Gör det! Fundera kring vad just ditt företag står inför för utmaningar, hinder och möjligheter. Ha en öppen dialog med Birgit som ansvarar för programmet om vad just du behöver. Använd den fantastiska möjligheten som en mentor ger genom att vara öppen och prata kring både hinder och möjligheter som du ser. 

Sidan uppdaterades 2021-04-08