Hem

Starta om, ställ om 2021

Projekt ”Starta om ditt företag” vänder sig till dig som är företagare inom besöksnäring, kulturella sektorn och handeln. Dessa branscher upplever vi är de som främst blivit hårt drabbade av krisen.

Projektet går ut på att hjälpa företagare inom dessa sektorer i första hand med individuella rådgivningar men också att bjuda in till föreläsningar, workshops och seminarier. Dessa kommer ske i Nyköping och Oxelösund. Alla föreläsningar, seminarier, workshops och kurser är digitala och vi använder verktyget Zoom.

NyföretagarCentrum Östra Sörmland och Östsvenska Handelskammaren har startat projektet i syfte att få nystartade (1-5 år) företag att ställa om sina verksamheter med anledning av Coronakrisen.

SEMINARIER

I denna digitala seminarieserie erbjuds en rad viktiga och en grundläggande kompetensutveckling för ny- och småföretagare. Dessa tillfällen ger vi företagaren kunskap för att växa samtidigt som den får en bredare bild av de möjligheter som finns hos alla olika näringslivsaktörer!

Dessa seminarier ska ge en öppning till att förstå vidare behov och därav även finna andra vägar vidare för stöd i aktuella temaämnen hos befintliga aktörer.

  • 24 augusti – Arbetsgivare/personalfrågor/arbetsrätt.
  • 9 september – Ekonomistyrning – hur du analyserar din resultat- och balansräkning.
  • 23 september – Hur kan jag stärka mitt ledarskap?
  • 7 oktober – Digital försäljning. Hur kan jag öka min synlighet och försäljning digitalt.
  • 21 oktober – Försäkringar, avtal och förhandlingsteknik.
  • 11 november – Hållbart företag.

BOKNING

Föreläsningarna och seminarierna bokas på Östsvenska Handelskammarens hemsida och de läggs ut för bokning löpande.


SAMARBETSPARTNERS

NyföretagarCentrum
Östsvenska Handelskammaren
ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland

KONTAKTPERSON FÖR PROJEKTET

Urban Wallin, Nyföretagarcentrum
urban.wallin@nyforetagarcentrum.se

Rikard Håkansson, Östsvenska Handelskammaren
rikard.hakansson@east.cci.se

PROJEKTET FINANSIERAS AV

Sörmlands Sparbank

Sidan uppdaterades 2021-07-28