Hem

Starta om, ställ om 2021

Projekt “Starta om ditt företag” vänder sig till dig som är företagare inom besöksnäring, kulturella sektorn och handeln. Dessa branscher upplever vi är de som främst blivit hårt drabbade av krisen.

Projektet går ut på att hjälpa företagare inom dessa sektorer i första hand med individuella rådgivningar men också att bjuda in till föreläsningar, workshops och seminarier. Dessa kommer ske i Nyköping och Oxelösund. Alla föreläsningar, seminarier, workshops och kurser är digitala och vi använder verktyget Zoom.

NyföretagarCentrum Östra Sörmland och Östsvenska Handelskammaren har startat projektet i syfte att få nystartade (1-5 år) företag att ställa om sina verksamheter med anledning av Coronakrisen. Här kommer program och utbud för projektet:

FÖRELÄSNINGAR

11 maj 08.30

Framtiden och trender i handeln: Det nya normala för handeln

Föreläsning med Patrik Levin, VD på Gekås Ullared samt Linda Holmström, ICA-handlare i Nyköping. Seminariet leds av moderator Anna Bergström, Återbrukskonsult

26 maj 08.30

Vad händer med besöksnäringen efter corona?

Föreläsning med Anders Johansson, bloggare på Affärsliv och Maud Olofsson, styrelseordförande i Visita. Seminariet leds av moderator Eric Lindhe.

Länk till anmälan.

26 maj 17.00 och 27 maj 17.00

Amazon has made it to Sweden

It is a golden opportunity for entrepreneurs to be one of the first sellers on this platform. Lecturer is Azzam Alarran who is an amazon active seller since 2019. This is a two days course. The course will be in English.

1 juni 08.30

Import från tredje land

Vilka regler gäller när du importerar från tredje land. Hur fungerar tull, moms, frakt/logistik etc? Föreläsning med Kristian Halse, Simplicus.

Länk till anmälan.

8 juni 17.00

Import from third countries

What rules apply when importing from third countries. How do customs, VAT, shipping / logistics etc work? Lecture with Kristian Halse, Simplicus. The course will be in English.

Länk till anmälan.

10 juni 17.00

Mitt företag och banken

Tillsammans med Sörmlands Sparbank berättar och informerar vi om hur det fungerar med relationen företagare och bank. Vad kan jag få hjälp med från banken? Seminariet leds av Mahfouz Hebrawi, NyföretagarCentrum och Armend Berisha, Sörmlands Sparbank.

Länk till anmälan.

SEMINARIER

I denna digitala seminarieserie erbjuds en rad viktiga och en grundläggande kompetensutveckling för ny- och småföretagare. Dessa tillfällen ger vi företagaren kunskap för att växa samtidigt som den får en bredare bild av de möjligheter som finns hos alla olika näringslivsaktörer!

Dessa seminarier ska ge en öppning till att förstå vidare behov och därav även finna andra vägar vidare för stöd i aktuella temaämnen hos befintliga aktörer.

  • 24 augusti – Arbetsgivare/personalfrågor/arbetsrätt.
  • 9 september – Ekonomistyrning – hur du analyserar din resultat- och balansräkning.
  • 23 september – Hur kan jag stärka mitt ledarskap?
  • 7 oktober – Digital försäljning. Hur kan jag öka min synlighet och försäljning digitalt.
  • 21 oktober – Försäkringar, avtal och förhandlingsteknik.
  • 11 november – Hållbart företag.

WORKSHOPS

Vi kommer under våren och hösten erbjuda workshops för företagare. Här får du tillsammans med andra företagare och rådgivare från NyföretagarCentrum få en samlad bild över dig och ditt företags utmaningar och möjligheter.

Utveckla mig och mitt företag

7 juni 17.00 och 9 juni 17.00

Workshopen är uppdelad i två tillfällen.

Innehåll: Gå igenom styrkor, svagheter, möjligheter och hot hos varje företagare.
Ta fram kortsiktiga och långsiktiga mål. Efter workshopen finns möjlighet att boka rådgivning, som nyföretagare hos NyföretagarCentrum och övriga hos rådgivare hos ALMI.

Föreläsare är Urban Wallin, Irja Hökås och Sebastian Strid från NyföretagarCentrum.


BOKNING

Föreläsningarna och seminarierna bokas på Östsvenska Handelskammarens hemsida och de läggs ut för bokning löpande.


SAMARBETSPARTNERS

NyföretagarCentrum
Östsvenska Handelskammaren
ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland

KONTAKTPERSON FÖR PROJEKTET

Urban Wallin, Nyföretagarcentrum
urban.wallin@nyforetagarcentrum.se

Rikard Håkansson, Östsvenska Handelskammaren
rikard.hakansson@east.cci.se

PROJEKTET FINANSIERAS AV

Sörmlands Sparbank

Sidan uppdaterades 2021-05-27