Hem

Information till Adepter

På uppdrag av Tillväxtverket genomför vi vårt Mentorprogram. Programmet är ett komplement till vår ordinarie rådgivning; ett mentorprogram för ett 30-tal nyföretagare som nyligen har startat sitt företag eller som står i begrepp att starta. Mentorprogrammet är nationellt och kostnadsfritt och vänder sig till dig som gått hos oss på rådgivning och är klar med din affärsplan och budget. Du som adept har möjlighet att ta del av kunskaper och kontaktnät hos en erfaren person från näringslivet.

Våra mentorer har ofta lång erfarenhet av ledarskap och vana att driva affärsmässiga processer. Genom mentorprogrammet kan du utveckla både dig själv och ditt företag långsiktigt och livskraftigt.

Mentorprogrammet, som pågår under ett år, bygger på att mentor och adept träffas cirka en gång per månad i en till två timmar. Mentorerna och adepterna förbinder sig också att delta i gemensamma temabundna nätverksträffar som är sex gånger under året på dagtid. Paren kommer att följas upp kontinuerligt under året. Programmet avslutas med en diplomering 2020.

Ett 30-tal mentorpar matchas, med mixade branscher, ålder, kön och personer med olika etnisk bakgrund.

Vem kan bli adept?

  • Klient som går/har gått på rådgivning hos NyföretagarCentrum Öresund
  • Har en färdig affärsplan och budget
  • Kan definiera affärsmässiga och personliga mål
  • Är i uppstartsfas med sitt företagande eller nyligen startat upp sitt företag
  • Är drivande i relationen med mentorn
  • Har tid och är engagerad

Tider för gemensamma träffar under året
Programstart skedde den 18 oktober. Information om övriga träffar kommer att anslås på Kalendariet samt via mejl till berörda.

Vi öppnar upp för en ny ansökningsomgång hösten 2020, välkommen då.

Informationen om programmet finner du här på hemsidan och den skickas även ut via mejl till samtliga som varit på rådgivning hos oss. Har du inte varit på rådgivning hos oss, så boka gärna in dig.

Sidan uppdaterades 2019-10-23