Hem

Information till Adepter

På uppdrag av Tillväxtverket genomför vi vårt framgångsrika Mentorprogram. Programmet är ett komplement till vår ordinarie rådgivning; ett mentorprogram för 20 nyföretagare. Mentorprogrammet är nationellt och kostnadsfritt och vänder sig till dig som gått hos oss på rådgivning och är klar med din affärsplan och budget, nyligen har startat eller startar nu. Du som adept har möjlighet att ta del av kunskaper och kontaktnät hos en erfaren person från näringslivet.

Våra mentorer har ofta lång erfarenhet av ledarskap och vana att driva affärsmässiga processer. Genom mentorprogrammet kan du utveckla både dig själv och ditt företag långsiktigt och livskraftigt.

Mentorprogrammet, som pågår under ett år, bygger på att mentor och adept träffas cirka en gång per månad i två timmar. Mentorerna och adepterna förbinder sig också att delta i gemensamma temabundna nätverksträffar som genomförs sex gånger under året på dagtid. Paren kommer att följas upp kontinuerligt under året. Programmet avslutas med en diplomering 2023.

Ett 20-tal mentorpar matchas, med mixade branscher, ålder, kön och personer med olika etnisk bakgrund.

Vem kan bli adept?

  • Klient som går/har gått på rådgivning hos NyföretagarCentrum Öresund
  • Har en färdig affärsplan och budget
  • Kan definiera affärsmässiga och personliga mål
  • Är i uppstartsfas med sitt företagande eller nyligen startat upp sitt företag
  • Är drivande i relationen med mentorn
  • Har tid och är engagerad

Tider för gemensamma träffar under året
Programstart planeras till sep-okt 2022. Information om årets gemensamma träffar för programmets deltagare kommer därefter att anslås på Kalendariet samt via mejl till berörda.

Ansökningsomgången för 202272023 nu öppen och du registrerar ditt intresse som adept här.
Se även Mentorprogram i samarbete med Rotary som du kan läsa mer om här.

Sidan uppdaterades 2022-07-26