Hem

Information till Adepter

På uppdrag av Tillväxtverket genomför vi vårt framgångsrika Mentorprogram som ett komplement till vår ordinarie rådgivning. Mentorprogrammet är nationellt och kostnadsfritt och vänder sig till dig som gått hos oss på rådgivning och är klar med din affärsplan inklusive budget och nyligen har startat företag. Du har som adept möjlighet att ta del av kunskaper och kontaktnät hos en erfaren person från näringslivet.

Våra mentorer har ofta lång erfarenhet av ledarskap och vana att driva affärsmässiga processer. Genom mentorprogrammet kan du utveckla både dig själv och ditt företag långsiktigt och livskraftigt.

Mentorprogrammet, som pågår under ett år, bygger på att mentor och adept träffas en gång per månad i två timmar. Mentorerna och adepterna förbinder sig också att delta i programmets gemensamma nätverksträffar som genomförs sex gånger under året på dagtid. Paren kommer att följas upp kontinuerligt under året. Programmet avslutas med en diplomering.

Mentorparen matchas, med mixade branscher, ålder, kön och personer med olika etnisk bakgrund.

Vem kan bli adept?

  • Klient som går/har gått på rådgivning hos NyföretagarCentrum Öresund
  • Har en färdig affärsplan och budget
  • Kan definiera affärsmässiga och personliga mål
  • Är i uppstartsfas med sitt företagande och nyligen har startat upp sitt företag
  • Är drivande i relationen med mentorn
  • Har tid och är engagerad

Tider för gemensamma träffar under året
Programstart planeras till sep 2023. Information om årets gemensamma träffar för programmets deltagare kommer därefter att anslås på Kalendariet samt via mejl till berörda.

Länken till ansökningsomgången 2023/2024 är nu öppen:
För intressanmälan som Adept, klicka här.

Se även Mentorprogram i samarbete med Rotary som du kan läsa mer om här.

Sidan uppdaterades 2023-05-20