Hem

Information till Adepter

På uppdrag av ALMI Företagspartner genomför vi Mentorprogram – Starta Företag. Nästa program startar i oktober 2017 och avslutas med diplomering i september 2018. Programmet är ett komplement till vår ordinarie rådgivning; ett mentorprogram för ett 30-tal nyföretagare som har startat sitt företag under 2016 eller som står i begrepp att starta. Mentor – Starta Företag är ett nationellt och kostnadsfritt 12-månadersprogram som vänder sig till dig som gått hos oss på rådgivning och är klar med din affärsplan och budget. Du som adept har möjlighet att ta del av kunskaper och kontaktnät hos en erfaren person från näringslivet.

Våra mentorer har lång erfarenhet av ledarskap och vana att driva affärsmässiga processer. Genom mentorprogrammet kan du utveckla både dig själv och ditt företag långsiktigt och livskraftigt.

Mentorprogrammet, som pågår under ett år, bygger på att mentor och adept träffas cirka en gång per månad i en till två timmar. Mentorerna och adepterna förbinder sig också att delta i gemensamma temabundna nätverksträffar som är sex gånger under året på dagtid. Paren kommer att följas upp kontinuerligt under året. Programmet avslutas med en diplomering 2018.

Ett 30-tal mentorpar matchas, med mixade branscher, ålder, kön och personer med olika etnisk bakgrund.

Vem kan bli adept?

  • Klient som går/har gått på rådgivning hos NyföretagarCentrum Öresund
  • Har en färdig affärsplan och budget
  • Kan definiera affärsmässiga och personliga mål
  • Är i uppstartsfas med sitt företagande eller nyligen startat upp sitt företag
  • Är drivande i relationen med mentorn
  • Har tid och är engagerad

Tider för gemensamma träffar under året

Information kommer att anslås på Kalendariet samt via mejl till berörda.

Intresseanmälan och antagning

Ansökan för Mentorprogram 17/18 är nu stängd. Information om nästa program kommer att läggas ut på hemsidan och skickas ut via mejl till samtliga som varit på rådgivning hos oss. Har du inte varit på rådgivning hos oss, så boka gärna in dig.

STATUS – Ansökan är nu stängd. Preliminär tidplan: genomgång och matchning sker under juli och augusti, i augusti får samtliga besked, Mentorprogram 2017/2018 startar i början av oktober.

Sidan uppdaterades 2017-07-12

Våra samarbetspartners