Hem

Information till Mentorer

Under 2022 /2023 genomför vi på uppdrag av Tillväxtverket ännu ett mentorprogram för nyföretagare. Programstart planeras till sep-okt 2022 och anmälningslänken är nu öppen. Detta är ett komplement till vår ordinarie rådgivning; ett mentorprogram för 20 nyföretagare som nyligen har startat eller står i begrepp att starta.

Mentorprogrammet som pågår under ett år bygger på att mentor och adept träffas minst en gång per månad i två timmar. Mentorerna och adepterna förbinder sig också att delta i gemensamma temabundna nätverksträffar som är sex gånger under året på dagtid. Paren kommer att följas upp kontinuerligt under året.

Vi matchar nu 20 mentorpar med mixade branscher, ålder, kön och personer med olika etnisk bakgrund.

Vem kan bli mentor?

  • En person med erfarenhet från näringslivet
  • Har ett uppriktigt intresse för människor och vill hjälpa en nystartad företagare
  • Möjlighet att på ideell basis avsätta den tid som krävs
  • Är villig att bjuda på sina erfarenheter och sitt kontaktnät

Varför bli mentor?

  • Dina erfarenheter kommer på ett mycket påtagligt sätt till nytta för individen och för samhället
  • Det nya företagets överlevnadsgrad förstärks, samtidigt som du själv utvecklas
  • Nätverksträffarna bidrar till att utöka ditt eget nätverk
  • Fler och bättre affärer i det egna företaget
  • Kanske bidra till ”Årets företagare”
  • Kanske bli utnämnd till ”Årets mentor”

Tider för gemensamma träffar under året
Programstart planeras till sep-okt 2022. Information om start och årets gemensamma träffar för programmets deltagare kommer att anslås på Kalendariet och via mejl till berörda.

Intresseanmälan och antagning som mentor
Intresseanmälan inför mentorprogrammet 2022/2022 gör du här.

Sidan uppdaterades 2022-07-26