Hem

Information till Mentorer

Under 2019 /2020 genomför vi på uppdrag av Tillväxtverket ett mentorprogram för nyföretagare. Nästa programstart startar hösten 2020. Detta är ett komplement till vår ordinarie rådgivning; ett mentorprogram för ett 30-tal nyföretagare som nyligen har startat eller står i begrepp att starta.

Mentorprogrammet som pågår under ett år bygger på att mentor och adept träffas minst en gång per månad i två timmar. Mentorerna och adepterna förbinder sig också att delta i gemensamma temabundna nätverksträffar som är sex gånger under året på dagtid. Paren kommer att följas upp kontinuerligt under året.

Vi matchar nu ett 30-tal mentorpar med mixade branscher, ålder, kön och personer med olika etnisk bakgrund.

Vem kan bli mentor?

  • En person med erfarenhet från näringslivet
  • Har ett uppriktigt intresse för människor och vill hjälpa en nystartad företagare
  • Möjlighet att på ideell basis avsätta den tid som krävs
  • Är villig att bjuda på sina erfarenheter och sitt kontaktnät

Varför bli mentor?

  • Dina erfarenheter kommer på ett mycket påtagligt sätt till nytta
  • Det nya företagets överlevnadsgrad förstärks, samtidigt som du själv utvecklas
  • Nätverksträffarna bidrar till att utöka ditt eget nätverk
  • Fler och bättre affärer i det egna företaget
  • Kanske bidra till ”Årets företagare”
  • Kanske bli utnämnd till ”Årets mentor”

Tider för gemensamma träffar under året
Programstart skedde den 18 oktober. Information om övriga träffar kommer att anslås på Kalendariet och via mejl till berörda.

Intresseanmälan och antagning
Vi öppnar upp för en ny ansökningsomgång hösten 2020, välkommen då.

Sidan uppdaterades 2019-10-23