Hem

Information till Mentorer

Under 2021 /2022 genomför vi på uppdrag av Tillväxtverket ännu ett mentorprogram för nyföretagare. Programstart skedde den 8 juni 2021 och anmälningslänken är fortsatt öppen då vi har möjlighet att ta emot fler par. Detta är ett komplement till vår ordinarie rådgivning; ett mentorprogram för 40 nyföretagare som nyligen har startat eller står i begrepp att starta.

Mentorprogrammet som pågår under ett år bygger på att mentor och adept träffas minst en gång per månad i två timmar. Mentorerna och adepterna förbinder sig också att delta i gemensamma temabundna nätverksträffar som är sex gånger under året på dagtid. Paren kommer att följas upp kontinuerligt under året.

Vi matchar nu 40 mentorpar med mixade branscher, ålder, kön och personer med olika etnisk bakgrund.

Vem kan bli mentor?

  • En person med erfarenhet från näringslivet
  • Har ett uppriktigt intresse för människor och vill hjälpa en nystartad företagare
  • Möjlighet att på ideell basis avsätta den tid som krävs
  • Är villig att bjuda på sina erfarenheter och sitt kontaktnät

Varför bli mentor?

  • Dina erfarenheter kommer på ett mycket påtagligt sätt till nytta för individen och för samhället
  • Det nya företagets överlevnadsgrad förstärks, samtidigt som du själv utvecklas
  • Nätverksträffarna bidrar till att utöka ditt eget nätverk
  • Fler och bättre affärer i det egna företaget
  • Kanske bidra till ”Årets företagare”
  • Kanske bli utnämnd till ”Årets mentor”

Tider för gemensamma träffar under året
Programstart skedde den 8 juni, och ansökningen är stängd. Information om övriga träffar kommer att anslås på Kalendariet och via mejl till berörda.

Intresseanmälan och antagning som mentor
Intresseanmälan inför nästa programomgång kommer att anslås här under 2022.

Sidan uppdaterades 2021-12-10