Hem

NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Vi finns i över 215 kommuner och når över 90 procent med lokal rådgivning. Vårt mål är ökat entreprenörskap och flera nya, livskraftiga företag. Verksamheten är i huvudsak näringsfinansierad. Vi ger varje år cirka 20.000 personer kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning, med nöjdkundindex på 91 procent. Efter tre år är 81 procent av dem som startat företag aktiva (68 procent för alla företag), endast en procent har gått i konkurs. Varje år genererar företag startade genom oss fyra miljarder kronor i nya skatteintäkter. Sedan 1985 har vi medverkat till 210.000 nya företag.

NyföretagarCentrum Sverige startar nya NyföretagarCentrum och bistår befintliga med stöd i form av IT-system, rådgivningsverktyg, trycksaker, kampanjer, mässor, etc. NyföretagarCentrum Sverige svarar också för vidareutbildning av rådgivare och kvalitetssäkrar verksamheten genom certifiering av enskilda NyföretagarCentrum och diplomering av rådgivare, vilket garanterar att de har kunskaper inom flera områden som rör företagande.

Sidan uppdaterades 2017-02-14

Våra samarbetspartners