Hem
Rubrikbild statistik och rapporter

Pressrum & Rapporter

Här finner du översiktsrapporter med statistik över antal rådgivningar, bransch, ålder, kön, nationalitet, antal företagsstarter och valda företagsformer under perioden med mera.

Det finns lokala rapporter för 7 av 12 kommuner. Du kan läsa om resultatet från övriga 5 kommuner i distriktet i rapporten för NyföretagarCentrum Öresund Distrikt.

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. Se uppdaterad statistik här.

Lokala Företagsklimatet

Sedan slutat av 1990-talet har Svenskt Näringsliv undersökt det lokala företagsklimatet. Det sker genom en stor årlig enkätundersökning som omfattar mer än 30 000 företag. Det är glädjande att se att de flesta kommunerna i NyföretagarCentrum Öresunds distrikt klättrat på listan för 2021, varav flera har haft fina placeringar sedan tidigare. Speciellt stort grattis till Hörby som klättrat 106 placeringar från i fjol. Se hela listan här.

Global Entrepreneurship Monitor, GEM-studien

Världen befinner sig för närvarande i en förödande pandemi, COVID-19, som har orsakat utbredd negativ hälsa, sociala och ekonomiska konsekvenser. Det finns ett akut behov av noggrann, auktoritativ och evidensbaserad bedömning av pandemins inverkan på företagarnivåer över hela världen, liksom på attityder och ambitioner. Den nya GEM Global Report 2020/2021 beskriver hur nivåerna på entreprenörsmotivation och aktivitet varierar över hela världen. Genom att göra det ger den världens första evidensbaserade bedömning av effekterna av COVID-19 på nivåerna på företagande. Se GEM 2020/2021 här.

Sidan uppdaterades 2024-05-06