Hem

Styrelse 2023/2024

Ordförande

Inga-Lill Hellberg
VD, Skurups Sparbank
e-post: inga-lill.hellberg@skurupssparbank.se

Ledamöter

Zouhair Arabi-Eter
Näringslivschef, Trelleborgs kommun
e-post: zouhair.arabi-eter@trelleborg.se

Staffan Arbring 
Affärschef, Almi Företagspartner Skåne AB
e-post: staffan.arbring@almi.se

Ulf Bingsgård
VD, UBIC
e-post: ulf.bingsgard@telia.com

Boo Gunnarson, vice ordf
PR, Visma Spis
e-post: boo.gunnarson@visma.com

Jennie Kastberg
Advokat, partner Advokatfirman Kastberg
e-post: jennie.kastberg@kastberglaw.com

Johan Pagels 
tidigare DC Syd AB
e-post: johanpagels@hotmail.com

Göran Sjöberg
VD, Hörby Bruk
e-post: goran.sjoberg@horbybruk.se

Jenny Tebäck
Marknads- och kommunikationschef, Rosengård Fastighets AB
e-post: jenny.teback@rosengardfastighet.se

Suppleanter

Margareta Clarén
tidigare biträdande regionchef, Sensus Skåne-Blekinge
e-post: margareta.claren@folkuniversitetet.se

Patrik Åkesson
Samhällsbyggnadsdirektör | Avdelningschef, Länsstyrelsen
e-post: patrik.akesson@lansstyrelsen.se

Adjungerade

Ola Andersson 
Näringslivskonsult, Malmö Stad
e-post: ola.andersson2@malmo.se

Anne Marbrandt
VD, NyföretagarCentrum Öresund
e-post: anne@nyforetagarcentrum.se

Revisor

Johan Henriksson
Godkänd revisor, JHM Revision
e-post: johan@jhmrevision.se

Valberedning

Annica Carlstedt
Näringslivs- och turismchef, Vellinge kommun
e-post: annica.carlstedt@vellinge.se

Oliver Mugosa Svensson
Bolagsmäklare & Partneransvarig, Länsbolag Sverige AB
e-post: oliver@lansbolag.se

Cecilia Wahlberg
Kontorschef, Handelsbanken Malmö Öster
e-post: cejo01@handelsbanken.se

Mötestider

Datum för årets styrelsemöten 2023/2024 kl 10-13 inkl lunch om inget annat anges (preliminära):

  • Onsdag 27 september
  • Tisdag 7 november
  • Tisdag 5 december
  • Tisdag 13 februari 2024
  • Onsdag 20 mars 2024
  • Onsdag 15 maj 2024 – årsmöte

Sidan uppdaterades 2024-04-10