Hem

Rådgivningen på NyföretagarCentrum Österåker Vaxholm är kostnadsfri, konfidentiell, objektiv och personlig. Du kan gå på en eller flera rådgivningar, du driver processen i den takt du klarar av och önskar.

Fokus på affärsidén
www.affarsplanen.comRådgivningarna kretsar ofta kring affärsidén. Håller den eller behöver den utvecklas?

Vidare kretsar rådgivningen ofta kring budget, marknadsföring och om dig själv – dina styrkor och svagheter som blivande företagare.

Du driver processen själv. Har du rätt engagemang kan vi lova att du är bättre förberedd för livet som företagare efter att ha träffat våra rådgivare.

Vi hjälper dig på vägen
Du är välkommen oavsett din situation på arbetsmarknaden och hur långt du kommit med dina planer.

Vi hjälper dig att få struktur på din planering med en affärsplan som ger dig själv beslutsunderlag och underlag för diskussioner om finansiering, Starta Eget-bidrag, kunder, leverantörer med mera.

Kunskap och engagemang
Vi är medvetna om att du står inför en tuff utmaning och ett svårt beslut. Då har man behov av att prata igenom saken med någon man litar på och har de kunskaper som behövs.

Din rådgivare har egen erfarenhet som företagare, som är en styrka i rådgivningen.

I nätverket runt rådgivaren för du tillgång till bred och aktuell kompetens.

Sidan uppdaterades 2023-04-05