Hem

Information till adepter

På uppdrag av Tillväxtverket genomför vi Mentorprogram – Starta Företag. Nästa program startar i september 2021 och avslutas med diplomering i juni 2022. Programmet är ett komplement till vår ordinarie rådgivning.
Mentor – Starta Företag är ett nationellt och kostnadsfritt 12-månadersprogram som vänder sig till dig som gått hos oss på rådgivning och är klar med din affärsplan och budget. Du som adept har möjlighet att ta del av kunskaper och kontaktnät hos en erfaren person från näringslivet.

Våra mentorer har lång erfarenhet av ledarskap och vana att driva affärsmässiga processer. Genom mentorprogrammet kan du utveckla både dig själv och ditt företag långsiktigt och livskraftigt.

Mentorprogrammet, som pågår under ett år, bygger på att mentor och adept träffas cirka en gång per månad i en till två timmar. Mentorerna och adepterna bjuds även in till att delta i gemensamma temabundna nätverksträffar som är vid 6 tillfällen på kvällstid. Paren kommer att följas upp kontinuerligt under året.

Ett 20-tal mentorpar matchas, med mixade branscher, ålder, kön och personer med olika etnisk bakgrund.

Vem kan bli adept?

  • Klient som går/har gått på rådgivning hos NyföretagarCentrum Skåne Nordväst
  • Har en färdig affärsplan och budget
  • Kan definiera affärsmässiga och personliga mål
  • Är i uppstartsfas med sitt företagande eller nyligen startat upp sitt företag
  • Är drivande i relationen med mentorn
  • Har tid och är engagerad

Sidan uppdaterades 2021-03-14