Hem

Information till mentorer

Nästa program startar i september 2021 och avslutas med diplomering i juni 2022. Detta är ett komplement till vår ordinarie rådgivning; ett mentorprogram för ett 20-tal nyföretagare som nyligen har startat eller står i begrepp att starta.

Mentorprogrammet som pågår under ett år bygger på att mentor och adept träffas minst en gång per månad i ca två timmar. Mentorerna bjuds in till att delta i gemensamma temabundna nätverksträffar som är sex gånger under året på kvällstid. Paren kommer att följas upp kontinuerligt under året.

Vi matchar nu ett 20-tal mentorpar med mixade branscher, ålder, kön och personer med olika etnisk bakgrund.

Vem kan bli mentor?

  • En person med erfarenhet från näringslivet
  • Har ett uppriktigt intresse för människor och vill hjälpa en nystartad företagare
  • Möjlighet att på ideell basis avsätta den tid som krävs
  • Är villig att bjuda på sina erfarenheter och sitt kontaktnät

Varför bli mentor?

  • Dina erfarenheter kommer på ett mycket påtagligt sätt till nytta
  • Det nya företagets överlevnadsgrad förstärks, samtidigt som du själv utvecklas
  • Nätverksträffarna bidrar till att utöka ditt eget nätverk
  • Fler och bättre affärer i det egna företaget
  • Kanske bli utnämnd till ”Årets mentor”

Sidan uppdaterades 2021-03-14