Hem
Papper med checkboxar och en röd bock i ena boxen

Checklista för att börja göra

Företag har en central roll i arbetet för att nå Globala målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra.

 1. Din kunskapsnivå – en inventering
  • Vad kan du/ni om de Globala målen? Koppla kunskap till förflyttningen.
  • Hur ser hållbarheten ut inom branschen? Bjud in kunder och leverantörer i diskussionen. Vad kan ni tillsammans?
  • Ny kunskap måste få kosta i form av tid att utbilda dig själv och ev personal.
   jobba löpande med utbildning. Här ska du inte snåla!
 2. Insikter
  • Ärligt var är du/ni idag?
  • Vilka är utmaningarna?
  • Vad måste du/ni lära dig/er mer om?
  • Grundarbetet är viktigt och ta det i er takt.
  • Var optimistiskt realistisk – bli varken för nattsvart eller tokoptimistisk.
  • Finns det nya affärsmöjligheter som kan fungera som morot och ge en fin utveckling?
 3. Vilka skulle kunna hjälpa dig/oss?
  • Vilka har den kompetens ni saknar och/eller vilka gör det ni önskar göra redan nu.
  • Unga kan bidra, våga involvera dem och även personer du aldrig tänkt på som har ett hållbart tänk och agerar naturligt hållbart i sin omgivning.
 4. Hamna inte i rätt eller fel tänket
  • Vi löser inte förändring med skam.
  • Det skapar osäkerhet, ångest och stress.
  • Ge utrymme för att uttrycka oro i gruppen.
 5. De som hittar svaren blir de mest konkurrenskraftiga
  • Det finns en stor finansiell risk för dig som är entreprenör att gå bort dig om du inte grundar ordentligt.
 6. Se till att någon samordnar arbetet och din/er kommunikation
  • Gör erfarenheter och dra lärdomar för att hitta vägen fram för dig/er.
  • Våga utmana ER själva och era samarbetspartners, kunder och leverantörer – vill ni vara med och göra oss mer hållbara?
  • Lägg kraft på att genomföra förflyttningen internt istället för att framställa er för bra för tidigt i sociala mediekanaler
  • Kommunicera det som är relevant i sociala medier för att undvika brus, t ex ärliga och öppna erfarenheter av det ni gjort som skapar trovärdighet i ert hållbarhetsarbete.
  • Koppla de Globala målen till er verksamhet och i er kommunikation. De har ett enkelt uttryck i form av färg, siffror och symboler som de flesta använder numera.

Sidan uppdaterades 2023-07-17