Hem

Företagandets ABC!

Stöd och hjälp för företag att utvecklas och få fart på lönsamheten!

Ett nytt företag är spännande och ger mycket energi: Att hitta sina kunder, leverera och få företagsidén att växa. För att du ska kunna ägna din mesta tid till just det, vill Höganäs kommun i samarbete med NyföretagarCentrum hjälpa dig med kunskap och rutiner för allt runtomkring ditt företag. Vi ger dig kunskapen, du förvaltar den och levererar!

Under 6 handledda workshops med deltagargrupp om 6-10 företagare, arbetar vi från det egna företagets förutsättningar. Mellan varje möte ges hemuppgifter som avser det egna företaget. Varje deltagare erbjuds dessutom två individuella coachnings-tillfällen.
Grundförutsättningar: 40 studietimmar med föreläsningar, workshops och hemuppgifter.

Innehållet

1. Att vara tydlig på marknaden
Affärsidé – ditt budskap till dina kunder
Vad erbjuder du?
Vem är din kund?
Vilken Kundnytta finns
Tydligt budskap som är kommunicerbart
Pitch & USP
Varför vill du driva eget företag?
Din branscherfarenhet
Hur mycket tid kan du lägga ner?
Vad är du bra på, vad skall du överlåta på andra?
Affärsplan

2. Mål och marknad
Marknadsföring
Hur når du dina kunder
Kanaler och aktiviteter
Vilka behov har marknaden
Marknadens köpkraft och beteende
Marknadsundersökning
Marknadsplan
Mingelteknik

3. Den strategiska vägen
Hur tjänar du pengar
Vilka beslut behöver du ta inför framtiden
Metoder, hur blir du det självklara valet
Vision, Lång- och kortsiktiga mål med ditt företag
Varumärke
SWOT analys
Företagsform
Försäkringar

4. Att sälja och ta betalt
Pris- och affärsmodell
Nyckeln till lönsamhet & ekonomisk planering
Konkurrent analys
Säljmetoder
Relationsförsäljning
Budget – varför då?
Startkapital, likviditet, rörelsekapital
Finansiering
Bokföring – När och hur?

5. Att inte vara ensam
Nätverk
Styrelse
Mentorer
Rådgivare, bollplank, mentor
Styrelse, advisory board
Nätverksplanering, var kan du bygga upp ditt renommé och var få kunder
Avtalsfrågor
Skatter, avgifter, tillstånd, registreringar
Ensam eller med kompanjon

6. Nästa steg för ny framtid
Summering
Framtidsplanering
Gästföreläsning
Individuella rådgivningar

Du får även tillgång till att boka två individuella rådgivningar hos någon av våra rådgivare. Vid rådgivningstillfällena är det fullt fokus på dig och ditt företag där vi går djupare in på hur just du kan skapa tillväxt. Vi rekommenderar alla att boka en rådgivning några veckor in i utbildningen och även strax efter kursen har avslutats. För dig som är helt ny som företagare rekommenderar vi att boka in en rådgivning redan innan kursstart för att du ska kunna få ut så pass mycket som möjligt utav kursen.

Tid
Torsdagar kl 09.00 – 12.00
14 mars
28 mars
11 april
25 april
9 maj
23 maj

För vem
Kursen vänder sig både till dig som är ny som företagare och för dig som drivit företag under en kortare tid, men vill få tillväxt.

Kostnad
Det kostar 500 kronor att delta i kursen.

Frågor och anmälan
Kontakta marlene.taudien@nyforetagarcentrum.se
Anmälan senast 4 mars

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2019-02-27

Våra nationella samarbetspartners