Hem

Starkare Företag Höganäs!

Stöd och hjälp för företag att utvecklas och få fart på lönsamheten!

Ett nytt företag är spännande och ger mycket energi: Att hitta sina kunder, leverera och få företagsidén att växa. För att du ska kunna ägna din mesta tid till just det, vill Höganäs kommun i samarbete med NyföretagarCentrum hjälpa dig med kunskap och rutiner för allt runtomkring ditt företag. Vi ger dig kunskapen, du förvaltar den och levererar!

Under 6 handledda workshops med deltagargrupp om 10- 12 företagare, arbetar vi från det egna företagets förutsättningar. Mellan varje möte ges hemuppgifter som avser det egna företaget. Varje deltagare erbjuds dessutom två individuella coachnings-tillfällen.
Grundförutsättningar: 40 studietimmar med föreläsningar, workshops och hemuppgifter.

Innehållet

1.) Tydlighet och hållbarhet i affärsmodell och idé
• Företagspresentation- med fokus på vad som lyckats och misslyckats
• Affärsidén – stämmer den med vad ditt företag är idag, behövs den utvecklas?
• Affärsplan – Uppdaterad? Hur ofta/ senaste?
• Vad erbjuder du? – Vad är det kunden köper?
• Vem är din kund? – kundtyper – olika erbjudande
• Kundnytta – kundens feedback?

2.) Lönsamhet, sälj och tillväxt
• Ekonomisk planering – Backspegel och framtid – Tillväxt
• Budget – Hur & När
• Prismodeller – Håller de befintliga, förändra och öka marginal
• Säljmetoder – sälj själv eller ta hjälp
• Nyckeltal – vilka är relevanta för din verksamhet
• Bokföring – gör du det själv eller med hjälp?

3.) Marknad, konkurrens, vision och mål
• Målsättningar – 1 år kontra 3 år
• Marknadsundersökning – Hur ofta & på vilket sätt
• Omvärldsanalys – Hur på ett smart och effektivt sätt
• Konkurrentanalys – Vad kan jag lära mig av andra
• SWOT analys
• Kärnvärden – Stämmer de med kundnyttan?

4.) Marknadsföring – bli det självklara valet!
• Varumärke – värde, aktuellt att skydda?
• Marknadsplan – synka med aktuella händelser
• Image- profil – identitet – synka med kundnytta
• Hemsida och logotype – Tydlighet och vad förmedlar du?
• Marknadsföringskanaler – Ger de nuvarande valuta för pengarna?
• Det lilla extra – Vad är det för dig i ditt företag?
• Sociala medier – Vilka, och hur kan du använda dem på bästa sätt?
• Mingelteknik – praktiska övningar

5) Att inte vara ensam
• Nätverk – aktuella för dig & behov av nya?
• Styrelse – aktuellt i din verksamhet?
• Mentorer – alternativ till styrelse
• Ensam eller med kompanjon – Status & målbild
• Avtal – status/ behov av juridiskt stöd
• Försäkringar – status & årlig besiktning
• Anställa personal

6) Nästa steg för ny framtid
• Uppdaterad företagspresentation
• Summering
• Framtidsplanering
• Mina mål på 1 år och 3 år

Du får även tillgång till att boka två individuella rådgivningar hos någon av våra rådgivare. Vid rådgivningstillfällena är det fullt fokus på dig och ditt företag där vi går djupare in på hur just du kan skapa tillväxt. Vi rekommenderar alla att boka en rådgivning några veckor in i utbildningen och även strax efter kursen har avslutats.

Tid
17 september – Tydlighet och hållbarhet i affärsmodell och idé
1 oktober – Lönsamhet, sälj och tillväxt
22 oktober – Marknad, konkurrens, vision och mål
5 november – Marknadsföring – bli det självklara valet!
19 november – Att inte vara ensam!
3 december– Nästa steg för ny framtid

För vem
Kursen vänder sig både till dig som är ny som företagare och för dig som drivit företag under en kortare tid, men vill få tillväxt.

Anmälningsavgift
500:- ex moms per företag

Frågor och anmälan
Kontakta marlene.taudien@nyforetagarcentrum.se
Anmälan senast 15 augusti

Sidan uppdaterades 2019-09-06