Hem

Genom mentorprogrammet kan du utveckla både dig själv och ditt företag 

På uppdrag av Tillväxtverket genomför vi ett väldigt uppskattat mentorsprogram som är ett komplement till vår ordinarie rådgivning. Du som adept kan söka en plats i programmet om du varit hos oss på rådgivning och har startat ditt företag för som längst tre år tillbaka. Vi ser av erfarenhet att de som får ut mest av programmet har gått igenom den första fasen som företagare innan man ingår i mentorsprogrammet. Det kan då vara en fördel att ta hjälp via rådgivning och söka en plats nästföljande år istället.

Årets program är fullbokat! Det startar i september 2023 och avslutas med diplomering i juni 2024. Nästa programstart sker i september 2024.

Våra mentorer har lång erfarenhet av ledarskap och vana att driva affärsmässiga processer. Genom mentorprogrammet kan du utveckla både dig själv och ditt företag långsiktigt och livskraftigt.

Programmet pågår under ett år, bygger på att mentor och adept träffas cirka en gång per månad i en till två timmar. Adepterna bjuds även in till att delta i gemensamma, temabundna nätverksträffar vid sju tillfällen inklusive avslutning. Dessa träffar sker alltid på kvällstid. Föreläsarna hämtar vi från näringslivet i regionen och de har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom sina respektive expertområden. Ett gyllene tillfälle att även ställa frågor.

Träffarna är obligatoriska och du som adept förväntas närvara på dessa för att få ut så pass mycket som möjligt av programmet. Relationen till övriga adepter är mycket värdefull för dig som ny företagare. Träffarna är kostnadsfria men vi tar ut en no-showavgift på 300 kr. Om du får förhinder vill vi att du avanmäler dig senast 48 timmar innan träffen. Skicka ett mejl till oss.

Vem kan bli adept?

  • Klient som går/har gått på rådgivning hos NyföretagarCentrum Skåne Nordväst
  • Har en färdig affärsplan och budget
  • Kan definiera affärsmässiga och personliga mål
  • Är i uppstartsfas med sitt företagande och har som längst drivit företaget tre år tillbaka

Våra förväntningar på en adept:

  • Tror på sin affärsidé
  • Är den drivande personen i relationen med mentorn
  • Vill definiera mål – affärsmässiga och personliga
  • Är beredd att avsätta både tid och engagemang för att få mesta möjliga ut av mentorsåret

Så här ser en av våra mentorer, Ing-Marie Rundwall, på rollen som mentor. Ing-Marie blev vald till Årets mentor 2021 och du läser artikeln I huvudet på en prisad mentor här.

Thomas Frenning har varit mentor hos oss i över 10 år och blivit utsedd till Årets mentor hela tre gånger under de här åren. Han berättar här hur mentorskapet även får mentorn att utvecklas.

Sidan uppdaterades 2023-08-17