Hem
Marlene Taudien ansvarar för NyföretagarCentrums mentorsprogram

Mentorsprogrammet är en möjlighet att träffa andra likasinnade

Marlene Taudien ansvarar för mentorsprogrammet i NyföretagarCentrum Skåne Nordväst. Det är Marlene som intervjuar adepterna, matchar med mentorerna, håller i träffarna, bokar föreläsare och ser till att programmet flyter på. Hon stämmer av så att mentor och adept träffas, att matchningen fungerar samt stöttar adepterna i att knyta an till varandra i nätverket. Marlene var själv adept för åtta år sedan och har alltså egen erfarenhet av vilken effekt deltagandet kan ge för en nyligen startad företagare. 

Rådgivningarna eller informationsträffarna är det som de blivande företagarna först kommer i kontakt med hos NyföretagarCentrum och då får entreprenörerna en första hjälp att komma igång. Därefter när företagen är startade kan det ibland ta stopp, man funderar över nästa steg och det är då mentorsprogrammet är så givande.  

– Du kan inte gå till en rådgivare en gång i månaden och få den hjälpen men en mentor finns för dig hela vägen och kan följa dig under ett helt år. Det bästa tycker vi är att gå mentorsprogrammet något år in som företagare, berättar Marlene Taudien, mentorshandledare för NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs mentorsprogram. 

Marlene berättar att det under den första tiden är helt andra frågor som företagaren behöver svar på och nämner registrering av företaget,  hur du skriver en affärsplan osv. När grundarbetet är på plats och du väl kommit igång är det perfekt att ha en mentor som följer dig och som kan hjälpa dig att utveckla företaget.  

Utöver en egen mentor innehåller programmet föreläsningsträffar med externa experter och den tredje och nog så viktiga delen är det nätverk adepten blir en del av. Vikten av att knyta an till andra nyföretagare och att de kan hjälpa varandra. Även om adepterna har olika inriktning på sina företag är det ofta samma problematik och frågeställningar man ställs inför och som man behöver hjälp med. Det ger väldigtmycket att vara i ett sammanhang tillsammans med andra nyföretagare. 

Matchmaking 

Matchningen mellan mentor och adept bygger mycket på personkemi och det är viktigt att den stämmer. Adepterna kan ibland ha önskemål kring något speciellt kunskapsområde de vill utvecklas inom och då försöker Marlene se till att mentorn har de egenskaperna som efterfrågas. Men ofta går Marlene på sin känsla och det brukar bli bra. 

– Det roligaste med programmet är att få följa med och se hur mycket som händer i både adeptens personliga och företagets utveckling under ett års tid, säger Marlene.  

Det kan vara ensamt att driva eget företag och Marlene lyfter gärna mentorsprogrammet som en möjlighet att träffa andra likasinnade och uppmuntrar till deltagande på träffarna och att bidra till nätverket. 

– Egentligen är det en uppmaning till alla företagare att se till att inte bli ensamma, det finns så mycket hjälp att få. Att omge sig med personer som ger energi, som kan mer än du. Ta hjälp, många tycker om att bidra och kan känna sig utvalda när de får möjligheten att hjälpa till. Genom att ge till andra får man tillbaka mycket själv. Det kan även vara en fördel att prata med någon som inte kan just din bransch eftersom den personen tänker mer som en kund och ställer de frågor du själv inte tänkt på, förtydligar Marlene. 

Resultatet efter genomgånget mentorsprogram varierar naturligtvis beroende på vilken typ av företag du driver men också beroende på vilket engagemang adepten själv visar.  

– Vi har sett företagare som under ett år gått från att ha varit relativt nystartade till att få in många uppdrag och bli en etablerad företagare på marknaden, bli säkra i sig själv och i sin företagarroll samt byggt ett stort nätverk. Bland de som varit på rådgivning hos oss är överlevnadsgraden 82% hos de som fortfarande driver företag efter 3 års tid och bland de som dessutom gått mentorsprogrammet är graden av överlevnad så hög som 87%, berättar Marlene. 

Marlene uppmanar företagare att lyssna på andra, ta in alla tankar och idéer, sen sålla och välja vägen framåt och fatta besluten själv. 

Mentorprogrammets upplägg  

Varje höst startar mentorsprogrammet med en gemensam kick-off för mentorer och adepter. Mentorn och adepten träffas ungefär en gång per månad och det är den stora kärnan i programmet. I början sätter adepten sina mål som man jobbar mot och följer upp under hela programmet. 

Utöver det ordnas fem gemensamma föreläsningsträffar under året med olika tema; strategisk planering, försäljning, sökmotoroptimering, juridik och ekonomi. Två gånger träffas adepterna själva för att bygga sitt nätverk och dela frågeställningar med varandra. Under året får adepterna även några uppgifter som de ska lösa två och två. Framåt senvåren blir det kick-out och diplomering. 

För att bli aktuell som adept ska du ha en affärsplan, en affärsidé som du och NyföretagarCentrum tror på. Den allra viktigaste egenskapen är ett stort engagemang. Eftersom mentorerna gör detta ideellt ser vi att adepten ska vilja utvecklas som företagare och på det personliga planet samt att vilja få företaget att växa. 

Som mentorn ska du själv vara egenföretagare eller ha koppling till näringslivet och kunna hjälpa adepten att utvecklas framåt. Vara en person som vill bidra med din tid och dina kontakter till adepten.  

Av årets 22 mentorer är 19 kvar från förra året. Varje år utses Årets mentor och adepterna får nominera sina mentorer i hela landet. En mentor utses i Skåne och 2021 blev det NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs mentor Ing-Marie Rundwall. 

Här kan du läsa mer om mentorsprogrammet och skicka in din ansökan.

Sidan uppdaterades 2022-02-21