Hem
Anneli Ödén verksamhetsledare NyföretagarCentrum Skåne Nordväst

Vårt mål och syfte är att det ska bli starka företag som överlever och utvecklas 

Sedan hösten 2017 är Anneli Ödén verksamhetschef för NyföretagarCentrum Skåne Nordväst vilket innebär att hon är den i teamet som är ute i nätverk och pratar med kommuner och partners. Samtidigt är hon rådgivare. Vem är det då som ska vända sig till NyföretagarCentrum? 

– Jag vill att alla som har en idé, som gått och funderat länge på att någon gång starta företag, kommer hit och tar ett förutsättningslöst möte för att öka förståelsen för hur det är att vara företagare. Även du som redan har bestämt dig för att starta har nytta av att få veta vad är du behöver tänka på. Även om du läst på och tittat på verksamt.se är det samtalet som är viktigt och hos oss får du tips och idéer. Du får beskriva din egen idé och vi ställer de lite besvärliga frågorna. Vi vänder också oss till de som har ett företag igång och som vill utveckla företaget generellt eller inom ett specifikt område. Vad jag menar är att vi vill att företagarna kommer till oss i tre olika faser; innan, under och efter företagsstarten, sammanfattar Anneli Ödén. 

Att säkra den viktiga starten 

NyföretagarCentrum Skåne Nordväst har funnits i 30 år och har medverkat till att ungefär sex nya företag i veckan fått en möjlighet att bli starkare och mer lönsamma. För det är just det som är den absolut viktigaste uppgiften – att stärka de personer som startar företag. Att göra dem medvetna om de verktyg som finns för att deras företagande ska bli framgångsrikt. 

– Vårt mål och syfte är att det ska bli starka företag som överlever och utvecklas. Det finns statistik som visar att generellt sett i Sverige är det ca 64 % av företagen som överlever efter 3 år. Vi mäter bland de företag som varit hos oss på rådgivning och då är det 81-84% som överlever efter 3 år, alltså 20 procentenheter mer. Min tolkning är att det är just det här samtalet som gör att man får veta mer, diskutera och få formulera mer för sig själv som företagare när vi pratar. Därför har man också en större kraft att överleva som företagare. Anledningen till att vi mäter på 3 år är att det brukar vara den cykeln för att få igång ett företag. Har företaget kommit förbi 3 år finns alla förutsättningar för att fortsätta lyckas, berättar Anneli. 

Ett nära samarbete med kommunerna och näringslivet 

En viktig del i kontakten med NyföretagarCentrum är det stora nätverk som den blivande eller nyblivna företagaren får ta del av. Nätverket består av nära samarbete med regionens samtliga kommuner och näringslivet i form av partnerskap. 

– Vi har ett nätverk av partners som stöttar vår verksamhet. Vi är en stiftelse med ideell målsättning. Varje krona in används till rådgivning och hjälp till företagarna. Men våra partners ställer också upp med kostnadsfri grundrådgivning, t ex advokat, revisor, någon som är duktig  på marknadsföring osv. Vi har även andra nätverk som partners, t ex Almi, E-commerce Park, Mindpark eller Hetch m fl. När vi träffar företagare ser vi ibland att de har nytta av att komma i kontakt med någon annan organisation och då ser vi till att de får den kontakten, säger Anneli. 

Kostnadsfri rådgivning  

Hela idén med NyföretagarCentrum är att rådgivningsverksamheten är kostnadsfri för företagarna och att finansieringen till hälften kommer från offentliga medel och till hälften från näringslivet som har stor nytta av att fler företag startas. Att det kommer fram nya idéer för kommande samarbete, att fler tjänster och produkter görs tillgängliga i samhället. Det är därför det är viktigt  med en stark förankring i näringslivet. 

– Vi vill nå ut till fler att det är kostnadsfritt att komma på rådgivning hos oss. Det enda du som företagare satsar är 1½ timme av din tid. Vi arbetar under sekretess och du får tillgång till både kunskap, erfarenhet och nätverk. Därför arbetar vi med att vara ute så mycket som möjligt både i respektive kommun men också i deras lokala näringslivsorgan, på coworkingplatser, på skolor etc för att nå ut med att vi finns, förtydligar Anneli. 

Branschoberoende 

NyföretagarCentrum har en process med ett 20-tal punkter som du som företagare behöver ha tänkt igenom. Den använder sig rådgivarna av i samtalet. Sedan utgår de från var personen befinner sig och själva idén.  

– Eftersom vi har processen och vi som rådgivare har erfarenheten, kan vi direkt under samtalet avgöra vilka delar vi behöver gå lite djupare i och vilka andra delar de har full koll på. Vissa grundläggande saker trycker vi mycket på, ex vad är ditt erbjudande, vilka är dina kunder och varför ska kunden välja just dig som företag. Hur du säljer din tjänst, produkt osv. Sen finns det naturligtvis lagar och regelverk, tillstånd, finansiering, moms, skatt, försäkringar och bokföring att förhålla sig till men vi utgår alltid från var företagaren är. Det är inte helt ovanligt att företagaren går hem och funderar lite och kommer tillbaka och vi kanske undersöker något och ger tips om det vid nästa besök, berättar Anneli.  

NyföretagarCentrum är helt branschoberoende och värnar om bredden i företagandet både vad gäller produkter och tjänster, nya eller gamla områden. NyföretagarCentrum kan hjälpa alla eftersom rådgivningen fokuserar på själva företagandet och inte specifikt om det som ska säljas. 

Rådgivarna har egna erfarenheter av företagande 

Redan som 21 åring var Anneli delägare i ett par företag som när de såldes, resulterade i att Anneli tog anställning som företagsrådgivare på bank där hon kom i kontakt med många företagare. Sedan 2016 driver hon eget företag igen. 

– Det är en ganska vanlig bild även hos våra företagare att man går i och ur företagandet. Genom att vi rådgivare själva är företagare är vi hela tiden uppdaterade på förändringar och kan tolka t ex nya regelverk åt våra nyföretagare, avslutar Anneli. 

Annelis tre tips till blivande företagare 

  1. Tänk stort! Det största hindret är oftast vi själva. 
  1. Tänk på sälj, både att uppmärksamma kunden och återkomma till kunden. 
  1. Hitta din egen balans, var rädd om dig som person. Se till att du har det lika bra skyddsmässigt och på samma nivå som om du vore anställd. Se över försäkringar, ta ut ledighet, se till att skaffa dig utbildning och förkovra dig. Allt med syfte att du ska kunna hålla och utvecklas som företagare. 

Sidan uppdaterades 2023-07-17