Hem

Navet: ”Företagande handlar om att bygga relationer

Vikten av nätverksrelationer är något av det första som kommer upp i samtalet med Göran Hellström, grundare av och CEO på Navet samt Jeanette Stenberg, CFO i bolaget. Navet har i ett par omgångar varit partner till NyföretagarCentrum Skånenordväst.

Jeanette Stenberg är väletablerad i regionen, har stort intresse för företagande och i rollen som CFO på Navet är det logiskt att vara nära dessa frågor och delta i den här typen av nätverk. Även flera av Navets kollegor deltar i olika nätverksrelationer. Representanterna från Navet tar gärna en aktiv roll på de träffar och aktiviteter som normalt sett anordnas av NyföretagarCentrum.

– Vi deltar gärna även som föredragshållare, berättar Göran Hellström. Det blir förmodligen någonting snart kring en av våra specialistkompetenser.

Navets ledningsgrupp

Anledning till att Navet valt att bli partner till NyföretagarCentrum är att man sedan långt tillbaka har ett stort intresse av företagandet i regionen. Även om kunderna som börjar sin bana hos NyföretagarCentrum är lite mindre än Navets huvudsegment, växer små företag.

– Det är lite på gränsen till en CSR-aktivitet, att man vill hjälpa till när man kan. Intresset av att regionen växer och att det kommer till nya företagare är också en anledning. Relationer kan man bygga tidigt och sedan följa med när företagen växer. Men det handlar mer om att vi vill hjälpa till inledningsvis, berättar Göran.

Engagemang som bidrar till regionens utveckling

Navet har bland annat haft uppdrag kring stadsutveckling, etableringsanalyser, verksamhetsstyrningsuppdrag i regionen och känner både den och staden väl. NyföretagarCentrums roll som ett av flera erbjudanden till företagare i regionen kommer på tal och fördelen Navet ser med sitt engagemang är att kunna bidra till att denna regionen fortsätter att utvecklas. Därför är det väldigt naturligt för dem att engagera sig i NyföretagarCentrum.

– Vi uppskattar den nytändning som vi ser hos NyföretagarCentrum och vi vill se mycket aktiviteter framöver. När vi går in med pengar går vi också in med engagemang för att vi ska få ut det mesta möjliga av det, säger Göran.

Det är mycket tjänsteföretag som vänder sig till NyföretagarCentrum, som får hjälp och en bra kick på vägen. Det segment som NyföretagarCentrum gynnar med sina insatser är mycket serviceföretag som är en jätteviktig bit i alla stadsdelar, inte bara i centrum. Utvecklingen av fler företag i regionen vill Navet gärna stödja, oavsett vilken typ av verksamhet det handlar om.

Ibland behövs det bara lite stöd för blivande eller nyblivna företagare, det kan handla om att Navet ordnar ett samtal med en kontakt som i sin tur växer till en relation som för resultatet framåt eller att på något annat sätt ge företagaren en liten knuff i rätt riktning. Pengar är inte alltid det som är den enkla lösningen utan kontakter och nätverk är ofta det som behövs i uppstartsskedet.

– Sen är det kicken de får av NyföretagarCentrum ett startkapital som gör att de kommer igång och får reda på allt om hur man driver ett företag, summerar Göran.

Kunskap om staden

Under samtalet blir det tydligt vilken lång och bred erfarenhet Göran har av näringslivet i Helsingborg. Navet har alltid varit med och engagerat sig i lokala Helsingborgsföreteelser såsom Campus Vänner och Marknadsföreningen i Helsingborg för att nämna några. Görans jordnära förhållande till saker och ting, trots att förändringar och framtid är Navets drivkrafter, är intressant att ta del av men också varför han är av uppfattningen att det behövs mer stöd för t ex NyföretagarCentrums verksamhet samt vilken effekt det skulle ge på staden och regionens utväxling på näringslivet och företagandet.

Varför ska man som företag bli partner till NyföretagarCentrum?

– Utan nyföretagande stannar det, svarar Göran snabbt. Det är entreprenörerna som bygger landet. Och tjänsteverksamhet är det som växer allra mest. Enkla argument. Och er story, den är jättetydlig. Ett företag som går igenom NyföretagarCentrum lever längre.

– Som partner kan vi vara ambassadörer för det goda resultatet som ni kan visa upp baserat på hur många blivande företagare ni träffar och hur många som faktiskt startar företag, fyller Jeanette i.

Rådet till de entreprenörer som ligger i startblocken och står redo att starta upp sin verksamhet blir kort och gott: “gör det” och “våga”.

– Försök skaffa dig kompetens och mentorer, förtydligar Göran. I början har man inte råd att köpa det och då får man be om hjälp genom t ex NyföretagarCentrums nätverk och partners.

Att Navet och dess medarbetare har ett stort engagemang för näringslivet, och gärna vill fortsätta ha det och bidra på sitt sätt, är tydligt från första stund i samtalet.

– Frågar man oss ställer vi oftast upp, avslutar Göran Hellström.


Detta är Navet

Navet är ett ägarlett oberoende kunskapsföretag som skapar värden för sina kunder i förändringsprocesser. Företaget grundades 1989 av Göran Hellström och idag är det partnerägt. Helsingborgskontoret är störst med 40 medarbetare och i Malmö arbetar ca 10 personer. Navets kundlöfte är Bättre affärer och företaget är med och utvecklar framtidens företagande i Öresundsregionen.

Navet har tre affärsområden; en analyticsdel – vad händer där ute – inkl en AI-metodik, en corporate financedel med köp och sälj av fastigheter, verksamheter och värderingar för kunders räkning samt affärsområdet affärssystem som erbjuder hela Microsofts palett av system och funktioner.

Oavsett om du vänder dig till Navet för strategisk framtidsrådgivning, en bolags- eller fastighetstransaktion eller utveckling av affärssystemlösningar handlar Navets arbete om att ge insikter och trygghet kring det egna företaget och dess möjligheter. Det handlar även om att stötta kunden hela vägen genom förändringsresorna.

Sidan uppdaterades 2023-07-17