Hem
Magnus Ramberg på advokatbyrån Lindahl

Näringsliv skapar näringsliv

Valspråket och förhållningsättet inom advokatbyrån Lindahl är “no nonsens”.
-Vi vill göra juridiken så enkel och begriplig som möjligt för våra klienter istället för att krångla till den med svåra ord och långa beskrivningar, berättar Magnus Ramberg, advokat på Lindahl och den som introducerade advokatbyrån som partner till NyföretagarCentrum i slutet av 90-talet. Partnerskapet har löpt på sedan dess och Magnus har dessutom suttit i NyföretagarCentrums styrelse från 2000 till 2017. Ytterligare en kollega har varit med i styrelsen efter det.

Lindahl arbetar uteslutande med affärsjuridik i ett brett sammanhang, dvs all juridik som ett företag och dess ägare behöver. Särskilt vid privatägda företag sammanflätas ägarens juridik med företagets. Till skillnad från vad de flesta kanske tror är affärsadvokat på många sätt ett väldigt kreativt jobb.
-Vår utgångspunkt är att vi har en klient som vill uppnå eller undvika någonting. Vår uppgift är att bidra med de legala verktygen för att uppnå det. Det kan vara att man vill kräva någon på pengar, vill sluta ett avtala med någon eller vill säkerställa att man gör rätt i sin organisation. Då är juridiken ett av verktygen. Juridik är kreativt och man kan hitta många infallsvinklar på en och samma situation. Det är också vansinnigt roligt i och med att man får röra sig över totalt olika branscher och sätta sig in i dem, vilket är spännande och lärorikt. Det blir aldrig tråkigt om man uttrycker det så, summerar Magnus.

Kraften i goda, privata initiativ

Magnus menar att NyföretagarCentrum fyller två viktiga funktioner. Den ena talasmycket om och det är just att föda nya företag; vid det här laget ett antal tusen.
-Det räcker att en människa skapar ett företag för sig själv och efterhand kanske anställer en person och då betyder 1000 nya företag väldigt mycket för en region. I grunden är NyföretagarCentrum ett bra exempel på kraften i goda, privata initiativ. Det är ytterst skapat av och till stora delar finansierat av näringslivet. I syfte att föda nytt näringsliv – näringsliv skapar näringsliv. Det är en fin tanke och görs egentligen inte för omedelbar kommersiell vinning utan i tron på styrkan i ett rikt och förnyande näringsliv i regionen. Sedan tror jag också att NyföretagarCentrum fyller en stor funktion genom att se till att många företag aldrig startar. Det är en viktig uppgift att medverka till att väga drömmar om ett företag mot kommersiella realiteter och hindra de som inte har förutsättningar för att lyckas från att bli till. Det är kanske inte något som står överst på hemsidan, men jag har alltid tyckt att det är viktig funktion. Där tjänar NyföretagarCentrum som det filter som motverkar att människor far illa genom att försöka förverkliga en affärsidé som inte kan flyga, slår Magnus fast. 

Lindahls engagemang blir personligt

Anledningen till att Lindahl valde att bli partner med NyföretagarCentrum är för att man tycker att det är ett viktigt ändamål där Lindahl också kunnat hjälpa till med sina kunskaper i förhållande till stiftelsen som sådan men också i förhållande till nyföretagare.

Redan från starten av det första mentorsprogrammet för 10 år sedan var Magnus med och höll i juridikföreläsningen för adepterna.
-Det är väldigt stimulerande och kul att träffa människor som börjat förverkliga en dröm. Ofta blir det en aha-upplevelse när de får veta mer om juridiken och jag hoppas att när man går därifrån har man lite mer känsla för det där med vad man skriver på. Att villkor och avtal är värt att fundera ett varv på och se till att man har koll på de bitarna, förklarar Magnus.

Magnus avslutar med att berätta att han tycker att NyföretagarCentrum är en organisation som under åren som gett mycket ”pang för pengarna”.
-Med rätt begränsade medel har NyföretagarCentrum medverkat till att föda alla dessa företag, vilket också gör det stimulerande som sponsor att se att det verkligen blir pang för pengarna. Vi satsar enbart i de organisationer där vi även är beredda att kombinera sponsorskap med personligt engagemang. Finns det en slant över är NyföretagarCentrum ett väldigt bra alternativ att sätta de pengarna i, summerar Magnus.

Advokatens tre viktiga råd till blivande och nyblivna företagare

  1. Gör hemläxan och försäkra dig om det här verkligen kan flyga. För drömmar som kraschar är inget kul men drömmar som flyger är fantastiska. Ju snabbare man tar reda på att ens dröm inte flyger, desto snabbare kan man bygga upp den nya drömmen eller anpassa den. Där är NyföretagarCentrums verktyg väldigt bra och dessutom gratis. Ta din idé och gå till NyföretagarCentrum.
  2. Nästan alla branscher har en juridik som påverkar ditt kommande företag och det kan vara klokt att titta lite på den. T ex om affärsidén är att sälja varor eller tjänster till konsumenter kan det vara klokt att titta på konsumentlagstiftningen som är tvingande. Det betyder att en näringsidkare måste följa den lagstiftningen.
  3. Allt företagande innebär risker som du behöver vara medveten om och förebygga. När man startar företag tillsammans med någon är det viktigt att prata igenom formerna för hur man ska samarbeta och hur ni ska göra om ni blir ovänner och behöver dela på er. Det är bättre att prata om det innan man ingår avtalet. En annan sak att fundera över är hur jag minimerar mina personliga risker. Om du driver ett företag i enskild firma är detsamma sak som om du själv lånar pengar och gör åtaganden. Därför är det ofta klokt, om du har resurserna, att driva ett bolag i aktiebolagsform istället. Så fundera över företagsformen. Och glöm inte ett bra försäkringsskydd som inkluderar en ansvarsförsäkring

Fakta om Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med klienter som oftast är innovativa kunskapsföretag. Byrån har över 200 jurister och totalt runt 300 anställda. Lindahl är partnerägtvarav Magnus Ramberg är en. Han har tidigare varit styrelseordförande och Managing Partner för Lindahl. Vid Lindahls kontor i Helsingborg arbetar 25 jurister. Kontoretarbetar inom alla affärsjuridiska områden medtonvikt på industri och energi, entreprenad, ägarledda företag, tvistelösning, företagsöverlåtelser, offentlig upphandling och aktie- och kapitalmarknadsrätt.

Läs mer om Lindahl här.

Sidan uppdaterades 2022-03-21