Hem

Styrelsen i NyföretagarCentrum Skåne Nordväst

NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs styrelse 2021

För att på ett så bra och konstruktivt sätt som möjligt stödja och utveckla nyföretagarmiljön i Nordvästra Skåne behövs en stark förankring i näringslivet. Mixen från olika branscher och organisationer är viktig för att få den bredd vi eftersöker i vår styrelse.

Möt NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs styrelse som består av:

Ordförande
Johan Röstin

Ledamöter
Wiveca Almgren
Michael Herbing
Rabie Salem
Andreas Jarud
Bart Steijaert

Så här svarar Andreas Jarud, vd på Ängelholms Näringsliv AB, på några frågor om sitt engagemang i NyföretagarCentrum.

Varför har du valt att engagera dig i NyföretagarCentrums styrelse?
Nyföretagarcentrum är en grundbult i regionens system för att skapa de bästa förutsättningarna för de individer som funderar på att starta eget företag. Utan företag som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter kan vi inte heller ha en fungerande vård, skola eller omsorg. Jag är därför tacksam över att få möjligheten att bidra till detta viktiga arbete.

Vilken är den största nyttan med NyföretagarCentrum för näringslivet och för den enskilda företagaren?
Att kunna få oberoende och kostnadsfria råd och stöd när man är beredd att ta klivet och starta eget är ovärderligt för den enskilda individen. Genom Nyföretagarcentrums verksamhet skapar vi inte bara de bästa förutsättningarna för alla som bär på en dröm om eget företag utan också för näringslivet som helhet. Varje nytt företag bidrar till fler affärsmöjligheter och en livskraftigare mer attraktiv region.

Vad skulle du vilja skicka med för argument till de företag i regionen som funderar på ett inleda ett partnerskap med NyföretagarCentrum?
Genom att bli partner till NyföretagarCentrum Skåne Nordväst gör du en insats för såväl individer med drömmen om att starta eget, som för regionen och dig själv. En attraktiv region i ekonomisk tillväxt gynnar oss alla. Med partnerskapet får du också en bonus i det nätverk av andra framgångsrika företag där du som företag inte bara finner nya affärsmöjligheter utan också kunskap och inspiration för din egna utveckling.

Tack Andreas för ditt engagemang!

Sidan uppdaterades 2021-09-22