Hem

NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum Söder är kopplat till NyföretagarCentrum Sverige, som är moderorganisation för alla NyföretagarCentrum (ett 90-tal) över hela landet och som tillsammans täcker närmare 200 kommuner med mer än 90 procent av Sveriges befolkning, med rådgivningen. NyföretagarCentrum Sverige arbetar sedan 1985 för ökat entreprenörskap och fler livskraftiga företag i Sverige. Sedan starten har fler än 150 000 företag startats av personer som gått till NyföretagarCentrum för rådgivning.

NyföretagarCentrum Sverige startar nya NyföretagarCentrum och bistår alla NyföretagarCentrum med stöd: IT-system, rådgivningsverktyg, trycksaker, kampanjer, mässor, etc. NyföretagarCentrum Sverige svarar också för vidareutbildning av rådgivare och kvalitetssäkrar verksamheten genom certifiering av enskilda NyföretagarCentrum och diplomering av rådgivare, vilket garanterar att de har kunskaper inom flera områden som rör företagande.

Sidan uppdaterades 2016-02-04

Våra samarbetspartners