Hem

Möten och Events


Kursplanen VT 2021 (start febr/mars, meddelas senare)

Våra kostnadsfria informationsträffar Steget till Eget innefattar fem steg och vi rekommenderar att du går på samtliga då detta kommer att ge dig mycket av den information som vi på NyföretagarCentrum vet att du som ny företagare har nytta av att känna till i din företagarroll. Dessutom har du naturligtvis möjlighet att ställa frågor och du kan även utöka ditt nätverk!

Plats: CooperateCoffice, Hagatorget 1,  Söderköping (under Corona även digitalt)

Frågor: ake.rolf@nyforetagarcentrum.se

Nästa kurs startar aug/sept  2021
Anmälan: soderkoping@nyforetagarcentrum.se
Deltagandet är kostnadsfritt.
Kaffe och smörgås finns att köpa på Coffice.

Välkommen!!


Sidan uppdaterades 2021-04-11