Hem

Möten och Events


Kursplanen VT 2020 (start 4 februari)

Våra kostnadsfria informationsträffar Steget till Eget innefattar fem steg och vi rekommenderar att du går på samtliga då detta kommer att ge dig mycket av den information som vi på NyföretagarCentrum vet att du som ny företagare har nytta av att känna till i din företagarroll. Dessutom har du naturligtvis möjlighet att ställa frågor och du kan även utöka ditt nätverk!

Plats: CooperateCoffice, Hagatorget 1,  Söderköping

Frågor: ake.rolf@nyforetagarcentrum.se

Start den 4 februari 2020 kl 17-20
Anmälan: soderkoping@nyforetagarcentrum.se
Deltagandet är kostnadsfritt.
Smörgås till självkostnad.

Välkommen!!


Sidan uppdaterades 2020-01-28